Realizujemy zadanie związane  z montażem oświetlenia przy zbiorniku retencyjnym JASIEŃ na odcinku 440 m w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.


Złożony wniosek przewiduje montaż kilkunastu lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

 DJI 0007

Aktualizacja, 12.02.2019

Podpisano umowę na realizację zadania. Koszt inwestycji to ponad 115 tys. złotych. Wykonawcą jest P&K Led Piotr Sobór. Termin realizacji to sześć miesięcy od daty podpisania umowy.