Przystąpiliśmy do realizacji zadania Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu przystanku odpoczynku i rekreacji dla osób od 0 - 100 lat na Olszynce, przy 'Kolorowym Mostku' wzdłuż ul. Pustej. W tej części Olszynki brakuje infrastruktury sprzyjającej rodzinnemu spędzaniu czasu, aktywnemu i zdrowemu stylowi życia. Proponowane przez wnioskodawców miejsce jest dzisiaj zaniedbanym i zapomnianym zakątkiem, a mogłoby stać się wizytówką Olszynki, a dla mieszkańców zieloną plażą, placem bezpiecznych gier i zabaw, integrującym lokalną społeczność.

Planowane do wykonania działania: modernizacja istniejącego placu zabaw (z wykorzystaniem części sprawnych urządzeń), stworzenie siłowni pod chmurką, uporządkowanie terenu pod miejsce piknikowe (altanka, stoły i ławki) oraz częściowe oświetlenie terenu. Ku uciesze każdej rodzinki z Olszynki!

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano:
- demontaż istniejących urządzeń zabawowych,
- montaż linarium,
- montaż urządzeń strefy workout,
- wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia,
- montaż ław piknikowych,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową,
- budowa oświetlenia (4 lampy),
- nasadzenia zieleni.

Mapa poglądowa z lokalizacją inwestycji


Widok przed realizacją zadania:
AktywneRodzinki 08 19 4

Aktualizacja, 29.06.2020 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą została firma MJM-BUD sp.z o.o. sp.k. Koszt to niecałe 126 tys. złotych.

Aktualizacja 25.05.2020 r.
W ponowionym postępowaniu na zamienne roboty budowlane wpłynęły 4 oferty. Najniższa z nich opiewa na niecałe 126 tysięcy złotych. Są one obecnie analizowane.

Aktualizacja 24.04.2020 r.
W postępowaniu na zamienne roboty budowlane złożono 7 ofert, jednak wszystkie przekraczały założony budżet zadania. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja 03.01.2020 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska odstąpiła jesienią od umowy z winy wykonawcy. Po przeprowadzeniu inwentaryzacji, która pozwoli na określenie zakresu pozostałych do wykonania robót będziemy poszukiwać nowego wykonawcy, który dokończy prace budowlane.

Aktualizacja 20.11.2019 r.

Wykonawca zamontował część urządzeń do ćwiczeń fizycznych oraz rekreacji. Przed nami instalacja pozostałego wyposażenia strefy aktywności. Niebawem zostanie zamontowane oświetlenie oraz stoły piknikowe.

Aktywne 11 19 1

Aktualizacja 01.10.2019 r.
Wykonano nawierzchnię strefy zabawowej oraz strefy workout, przygotowując ją do montażu nowych urządzeń. Zamontowano również kraty pomostowe przy wejściu na plac zabaw.

AktywneRodzinki 09 19 1Aktualizacja 09.09.2019 r.
Nastąpił demontaż przeznaczonych do usunięcia urządzeń zabawowych. Rozpoczęto prace ziemne w miejscu projektowanych nowych nawierzchni, trwa wykonywanie podbudowy oraz układanie betonowych obrzeży.

AktywneRodzinkizOlszynki 09 19 3

Aktualizacja 26.06.2019 r.
19 czerwca 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania. Wykonawcą została firma Union Invest sp. z o.o. z siedzibą w Lipuszu, która na realizację robót będzie miała 5 miesięcy. Koszt prac wyniesie ponad 207 tys. złotych.

Aktualizacja 24.04.2019 r.
18 kwietnia 2019 r. ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania (link do postępowania na stronie internetowej). Na oferty wykonawców czekamy do 7 maja 2019 r. 

Aktualizacja 12.04.2018 r.

5 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur.