Przystąpiliśmy do realizacji zadania Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wniosek zakłada, że w kilku punktach Wrzeszcza wykonane zostaną nowe nasadzenia (brakująca trawa, krzaki, kwiaty), zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, pojemniki na psie odchody i urządzenia zabawowe. Projekt zakłada także budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Jest ona usytuowana poza budynkiem szkolnym i jest standardowym wyposażeniem w szkołach europejskich i amerykańskich. Zielona klasa umożliwi prowadzenie na świeżym powietrzu zarówno zajęć z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, ale także planowanie czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji. Dodatkowo uczniowie zdobywać będą wiedzę bawiąc się doświadczeniami, wyznaczając kierunki w terenie. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzesełka i pomoce dydaktyczne.

Zakres zadania, plac Wybickiego:
- wymiana istniejących ławek na nowe (2 sztuki),
- wymiana istniejących śmietników na nowe (2 sztuki),
- demontaż istniejącej piaskownicy i zastąpienie jej polem do gry w szachy,
- wymiana nawierzchni komunikacyjnych na nowe (żwirowo-gliniaste),
- montaż dwóch stołów do gry w szachy,
- nasadzenia roślin.

Zakres zadania, al. Hallera:
- miejscowe poszerzenie chodników,
- umieszczenie nowych ławek parkowych (3 sztuki) oraz śmietnika,
- montaż urządzeń zabawowych: trampoliny wbudowanej w ziemię, zjeżdżalni z linarium, huśtawki i bujaka,
- uporządkowanie trawników i dodatkowe nasadzenia zieleni.

Zakres zadania, ul. Lelewela:
- nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew,
- wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych.

Zakres zadania, teren przy SP 24:
- budowa ogrodu zimowego wraz z wyposażeniem,
- montaż skrzynek na zioła (4 szt.) i skrzynek na warzywa (11 szt.),
- montaż kompostownika,
- montaż zbiornika na deszczówkę,
- montaż domku na narzedzia,
- montaż stanowiska do obserwacji owadów,
- montaż drewnianych słupów do podczepiania żagli,
- montaż żagli zacieniających,
- wykonanie siedzisk drewnianych w formie pni (12 szt.),
- wykonanie kaskady wodnej,
- montaż ogrodzenia,
- wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu SP 24,
- lampy solarne (27 szt.),
- wykonanie zegara słonecznego,
- wykonanie nowej nawierzchni trawiastej, żwirowej i z płyt kamiennych,
- nasadzenia zieleni (trawy ozdobne, byliny, krzewy, drzewa, pnącza).

Mapka poglądowa
Zielony Wrzeszcz

Zdjęcie sprzed realizacji zadania, teren przy SP 24:

Zdjęcie sprzed realizacji zadania, al. Hallera:

Aktualizacja, 7.11.2019 r.

Podpisao umowę na dwie części zadania. Pierwsza umowa dotyczy terenu przy al. Hallera. Firma Lehmann sp. z o.o. sp. k. za niecałe 71 tys. złotych zrealizuje tę część zadania do końca grudnia 2019r. Firma PP-U Zieleń zrealizuje prace na ul. Lelewela za niecałe 35 tys. złotych. Termin realizacji tej części inwestycji to grudzień 2019 r.

Aktualizacja 01.10.2019 r.
30 września 2019 r. otwarto oferty w postępowaniu. Oferty na każdą z części zadania znacząco przekraczają założony budżet.

Aktualizacja 16.09.2019 r.
Ponownie poszukujemy wykonawcy zadania. Na oferty w postępowaniu czekamy do 30 września 2019 r.

Aktualizacja 01.08.2019 r.
Postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie budżetu. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja 25.07.2019 r.
Ponowne postępowanie przetargowe wszczęto 17 czerwca 2019 r. Zadanie podzielono na 4 części. 18 lipca otwarto oferty w postępowaniu. Oferty na każdą z części zadania znacząco przekraczają założony budżet.

Aktualizacja 15.04.2019 r.

Dokumentację techniczną dla wyżej wymienionego zadania opracowała firma ATELIER HARMOZA sp. z o.o. z Gdyni. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót. Postępowanie przetargowe rozpoczęte w lutym 2019 r. zostało unieważnione 4 kwietnia 2019 r., gdyż nadesłane oferty znacząco przekraczały założony budżet zadania. Postępowanie zostanie powtórzone.