Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja położony jest w Gdańsku Chełmie, w rejonie ulic Madalińskiego. Inwestycja polegała na zagospodarowaniu terenu na cele wybiegu dla psów. Projekt przewidywał budowę ogrodzenia wokół dog parku oraz rozmieszczenie urządzeń toru przeszkód dla psów a także elementów małej architektury. Wykonano również nawierzchnię żwirowo piaskową na terenie wybiegu oraz żwirowo – gliniastą w strefie wejściowej.

Dodatkowo uporządkowano teren i zagospodarowano istniejącą zieleń.
Na ogrodzonym terenie na psiaki czekają takie atrakcje jak: slalom, równoważnia, kładka, tuby, drążki i kółka do skoków - przyrządy z których skorzystają zarówno miłośnicy agility, jak i amatorzy. Każde z urządzeń posiada instrukcję obsługi. Kolejnym atutem terenu jest osobna, wydzielona sekcja dla mniejszych psów z urządzeniami dostosowanymi do ich wzrostu. Istniejące drzewa wokół wybiegu zapewniają cień psom jak również ich opiekunom, a dystrybutor torebek i pojemnik na odchody pozwoli utrzymać czystość. Podłoże placu zostało wykonane z piachu, co jest milsze dla psów i łatwiejsze w utrzymaniu . 
Zagospodarowywany obszar to około 878 m2
Ogrodzenie około 155 mb

Czas realizacji: lipiec-wrzesień 2017r.
Koszt realizacji: ok. 137 tys.zł
Wykonawca: "PT" s.c. Maciej Ignaciuk i Tomasz Dąbrowski