Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na rozbudowie miejsc postojowych przy SP 86 realizowanego w ramach BO 2017.

Program zadania przewidywał utwardzenie fragmentu pobocza na powierzchni ok. 65m2 na cele obsługi istniejących urządzeń melioracyjnych oraz zatrzymania na poboczu pojazdów przy ul. Wielkopolskiej, po przeciwnej stronie głównej bramy wjazdowej do Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku.Zakres rzeczowy zamówienia obejmował m.in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe
- roboty ziemne i drogowe
- odtworzenie elementów środowiskaWykonawca: FB DROGOWIEC z Gdańska
Koszt realizacji robót: 11 tys.złotych
Czas realizacji: wrzesień/październik 2017r.

SP 85 Wielkopolska 02