Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na uporządkowaniu terenu po rozebranym pomniku Janka Krasickiego i wykonaniu nowych miejsc postojowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.Zadanie obejmowało:

- budowę nowego chodnika wraz ze schodami terenowymi;
- remont istniejących chodników; 
- utwardzenie działki wraz z remontem skarpy po rozebranym pomniku Janka Krasickiego;
- uporządkowanie terenów zielonych wraz z założeniem i rekultywacją trawników, wykonaniem małej architektury.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe BIMEL Sp. z o.o. z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji wrzesień-listopad
Koszt realizacji ok. 108 tys. zł