Przystąpiliśmy do realizacji zadania - Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Dzięki inwestycji mieszkańcy Wrzeszcza będą mogli cieszyć się odnowionym placem przy ul. Baczyńskiego. Na terenie placu pojawi się m.in.: siłownia zewnętrzna, stanowiska do ćwiczeń typu parkour, czy ekologiczne urządzenia zabawowe. Plac wzbogaci się również o boisko wielofunkcyjne oraz nowe ławki i kosze na śmieci. 

Zadanie obejmować będzie:

- budowę stanowisk siłowni zewnętrznej 
- budowę boiska wielofunkcyjnego
- budowę stanowiska do ćwiczeń typu parkour
- budowę ekologicznych urządzeń zabawowych z wikliny
- elementy małej architektury
- nasadzenia zieleni w kwietniku i wykonanie trawników

 


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadaniaAktualizacja 21.01.2019 r.

Wykonywane prace są na etapie zakończenia układania kostki brukowej pod usytuowanie urządzeń siłowni. Przed nami prace porządkowe terenu, posianie trawy.

DJI 0952

Aktualizacja 20.11.2018 r.

Bieżące prace polegają na układaniu kostki brukowej oraz krawężników gdzie powstanie ekologiczny plac zabaw. Zostały zainstalowane narzędzia siłowni zewnętrznej.

PlacBacz X 1

Aktualizacja 10.10.2018 r.

Aktualnie trwają pracę ziemne, wykonawca wyrównuje podłoże pod plac. Zostały ułożone betonowe krawężniki.

Baczynskiego X 2 1


Aktualizacja 20.07.2018 r.

Teren został przekazany wykonawcy. W ramach realizacji zadania zabezpieczono i ogrodzono teren.

DSC05126

Aktualizacja 20.07.2018 r.

10 lipca br. podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania z firmą STARMAX Marek Starczewski.