Przystąpiliśmy do realizacji zadania - Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Zadania polega na budowie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego na obszarze wpisanym do rejestru zabytków w tym:

  • Wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych z połączeniem z nawierzchnią w ul. Salwator 
  • Budowę stanowisk siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych wraz z urządzeniami siłowymi i sportowymi
  • Wykonanie balustrad na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych
  • Wyposażenie terenu w parkowe elementy

Planowany termin zakończenia robót kwiecień 2019 r.

Aktualizacja 25.02.2019 r.

Realizowane są prace przy budowie chodnika, ułożono część krawężników i usypano pierwsze warstwy pod kostkę brukową.

20190222 113630

Aktualizacja 19.11.2018 r.

Plac został ogrodzony i zabezpieczony, realizowane są prace wycinkowe i porządkowe. Na terenie zadania trwa przygotowanie gruntu pod budowę ciagów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych.

DSC07216

Aktualizacja 10.10.2018 r.

W sierpniu 2018 r. DRMG ogłosiła kolejne postępowanie na realizację robót dla zadania Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Zakres robót dla ogłoszonego przetargu obejmuje budowę
ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w tym  m.in.:
 • wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z możliwością przejazdu dla służb komunalnych z
połączeniem z nawierzchnią w ul. Salwator.

• budowę stanowisk siłowni zewnętrznej, elementów gier stołowych wraz z urządzeniami siłowymi i sportowymi.

• wykonanie balustrad na koronie istniejącego muru oporowego i schodów terenowych.

• wyposażenie terenu w parkowe elementy.

W postępowaniu przetargowym złożona została oferta firmy Zakład Budowlany Rafał Lehmann, z którym 4 padziernika podpisano umowę na realizację robót. Zgodnie z zawartym dokumentem Wykonawca na realizację zadania ma czas do kwietnia 2019 r.  

 

 

Aktualizacja 20.07.2018 r.

Dla powyższego zadania przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe . Wyłonienie wykonawcy robót nie było możliwe, ponieważ w pierwszym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty, natomiast w drugim złożone przez firmy oferty przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. Przetarg zostanie powtórzony w najbliższym czasie.