Zestawienie lokalizacji w ramach realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska zadania z Budżetu Obywatelskiego - stan na 13.01.2016 r. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016, zakończyła realizację zadania w zakresie modernizacji nawierzchni chodników, schodów i oświetlenia w dziewięciu różnych lokalizacjach miasta. Celem realizacji tego zadania była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska. 
Wykonawca inwestycji:
 STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa
Czas realizacji: 9.08.2016 r. - 15.11.2016 r.
Koszt realizacji: 1,13 mln zł

Inwestycje wchodzące w skład zadania:1) Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w części ulicy Narwickiej. W ramach tegorocznej edycji BO wybudowany został jednostronny chodnik wzdłuż części ul. Narwickiej. Budowa chodnika umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych, m.in. idących do/z przystanków tramwajowych do zlokalizowanych przy ulicy zakładów przemysłowych i usługowych. Ulica Narwicka znajduje się w przemysłowej dzielnicy miasta, wiąże się to ze wzmożonym ruchem pojazdów ciężarowych. Ulica nie posiada pobocza, wymusza to poruszanie się skrajem jezdni. Wybudowany chodnik znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych.

2) Budowa chodnika i schodów przy Szkole SP 59 oraz oświetlenia ulicy Miedza.

Zakres zadania obejmował: 
• wykonanie podejścia do Szkoły Podstawowej 59 od strony ul. Na Szańce, 
• budowę schodów o szer. 2 metrów z najazdem dla wózków i jednostronną barierką oraz chodnika na dojściu do bramy SP59,
• budowę oświetlenia w ciągu ulicy Miedza.

3) Remont 200 mb chodnika w Św. Wojciechu!

W ramach zadania wykonany został remont chodnika, znajdującego się przy ul. Trakt Św. Wojciecha od nr 443 do nr 465. Przedmiotowy chodnik jest ważnym ciągiem komunikacyjnym, znajdują się przy nim dwa sklepy spożywcze i przystanek autobusowy. Modernizacja chodnika znacznie poprawi funkcjonalność i estetykę tej części dzielnicy.

4) Poszerzenie chodnika ul. Belgradzka/BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH.

W ramach zadania poszerzony został chodnik wzdłuż drogi wyjazdowej z osiedla, znajdujący się po prawej stronie ul. Belgradzkiej i prowadzący do przejścia dla pieszych w ul. Rakoczego. 

5) Remont chodnika od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.

W ramach zadania zmodernizowany został ciąg pieszy na ciąg pieszo - rowerowy wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej od tunelu pod ulicą Chłopską do jezdni na ulicy Krzywoustego.

6) Remont chodnika wzdłuż ulicy Jagiellońskiej.

W ramach zadania wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Jagiellońskiej, po stronie Gimnazjum nr 19 i Przychodni "Jagiellońskiej", od ul. Chłopskiej do ul. Dąbrowszczaków oraz chodnika przy Aktiv Park Przymorze łączącego się z deptakiem, którego remont przeprowadzono w ramach BO Gdańsk 2015. 
Każdego dnia chodnikiem tym porusza się wielu mieszkańców idących do szkół, przedszkoli, przychodni, kościoła, na rynek czy korzystających z komunikacji miejskiej. Z chodników korzystają także osoby niepełnosprawne uczęszczające na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne do pobliskiego Ośrodka. Zamontowano również 10 ławek z oparciem, 5 koszy na śmieci oraz 2 gabloty informacyjne przeznaczone na dzielnicowe ogłoszenia.

7) Budowa chodnika wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza. Dzielnica Rudniki.

W ramach zadania wybudowany został chodnik o szerokości 1,5m wzdłuż ul. Gdańskiego Kolejarza na odcinku od ul. Rzęsnej do sięgacza stanowiącego dojazd do posesji przy ul. Gdańskiego Kolejarza 13,17. 

8) Remont chodnika przy SKM Żabianka. 

Zmodernizowano chodnik pomiędzy ulicą Subisława a wejściem do tunelu przy przystanku SKM Żabianka. Każdego dnia setki gdańszczan przemierza tym chodnikiem drogę do pracy, uczelni czy szkoły. Remont chodnika z pewnością poprawił komfort przemieszczania się w kierunku stacji. Dodatkowo zamontowano kosze na śmieci i ławeczki.

9) Remont schodów - ul. Zakopiańska i Tarasy.

W ramach zadania zostanie wykonany remont schodów wraz z budową podjazdów dla wózków i montażem poręczy.