Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13.

Celem projektu było: 
- stworzenie nowoczesnej przestrzeni zachęcającej do aktywności fizycznej,
- stworzenie boiska sportowego typu Orlik ze sztuczną nawierzchnią wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem lekkoatletycznym. 

Realizowane zadanie obejmowało kompleksowe roboty budowlano - montażowe w zakresie budowy boisk rekreacyjno-sportowych. 

Zadanie realizowane było w ramach inwestycji z zakresu kultury fizycznej Budżet Obywatelski 2016 oraz miejskiego programu budowy boisk i obejmowało: - przebudowę boiska wielofunkcyjnego typu junior; 
- budowę bieżni lekkoatletycznej o dł. 40m, 
- budowę boiska do siatkówki o powierzchni 360 m2; 
- budowę boiska do piłki nożnej o powierzchni ok. 2000 m2;
- uzbrojenie i urządzenie terenu oraz małą architekturę; 
- wymianę odcinka kanalizacji sanitarnej; 
- odtworzenie elementów środowiska po wykonanych robotach; 
- pielęgnację trawników w okresie gwarancji - do października 2017 r.; 
- wykonanie infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia i monitoringu. 

Wykonawca inwestycji: P.H.U. Auto Max Łukasz Konkel z Miechucina
Czas realizacji: 19.10.2016 r. - 30.06.2017 r. 
Koszt realizacji: ok. 1, 95 mln zł w tym: 
927 522,00 zł - Program budowy i modernizacji boisk
448 975,00 zł - modernizacje
571 987,00 zł - BO 2016

Stan realizacji prac dn. 18.05.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonywana jest konstrukcja boiska do piłki nożnej. Trwają również prace związane z ukształtowaniem terenu wokół boisk pod zieleń, a także prace związane z wykonywaniem wodociągu. Na ukończeniu są roboty związane z wykonaniem muru oporowego i budową wiaty śmietnikowej. Boisko wielofunkcyjne i boisko do siatkówki są w większości ukończone

.Stan realizacji prac dn. 18.04.2017 r.

Podpisano aneks przedłużający termin wykonania inwestycji do końca maja 2017 r. Obecnie na terenie budowy wykonano nawierzchnię dwóch płyt boisk, jednocześnie trwają prace sanitarne, odwodnieniowe, wykonywane są mury oporowe i fundamenty pod ogrodzenie oraz pod słupy oświetleniowe wokół terenu.

Stan realizacji prac dn. 28.03.2017 r.

Obecnie na placu budowy trwają m.in prace związane z wykonywaniem kanalizacji sanitarnej, elektrycznej a także z wykonywaniem oświetlenia i ogrodzenia. Rozpoczynają się prace mające na celu wykonanie muru oporowego.

Stan realizacji prac dn. 27.02.2017 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace ziemne przygotowujące podłoże podbudowy, układane są krawężniki oraz obrzeża boisk i ścieżek.

Stan realizacji prac dn. 02.02.2017 r.

Obecnie na terenie budowy wykonano część podbudowy z kruszywa oraz część obrzeży. Rozpoczęto również prace mające na celu wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe.