Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje projekt renowacji sieci głównych tras rowerowych Gdańska. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz jakości ruchu rowerowego i pieszego na głównych trasach rowerowych Miasta. W celu przyspieszenia realizacji zadania, w zależności od zakresu realizacji, zgłoszone lokalizacje podzielone zostały na pakiety tematyczne. 


Realizacja zgłoszonych do BO 2016 wniosków obejmować będzie m.in.: 
- przebudowę 17 skrzyżowań tras rowerowych,
- budowę 4 odcinków pasów i dróg rowerowych, 
- korektę faz sygnalizacji (wydłużenie światła zielonego dla rowerzystów - 6 skrzyżowań), 
- obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych, 
- renowację oznakowania poziomego i pionowego (odmalowanie oznakowania poziomego na 209 przejazdach rowerowych, 
- odmalowanie 500 znaków P-23 (rower) na drogach rowerowych, 
- wymalowanie linii dzielących w osi głównych dróg rowerowych o szer. 2,5 m lub większej,
- instalację 30 luster na przejazdach rowerowych, 
- instalację 200 podpórek.


Aktualizacja 03.10.2016 r.

1) 8 lipca 2016 r. z firmą WPRD Gravel z Gdańska, podpisana została umowa pn. "Siec głównych tras rowerowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg", w formie Zaprojektuj i wybuduj, co oznacza że przedmiotem realizacji jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych. W chwili obecnej trwają prace projektowe dla przedmiotowego zadania. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to 31.10.2016 r.

Zakres prac projektowych oraz budowlano-montażowych obejmuje lokalizacje:

- Al. Hallera od ul. Towarowej do torów PKP;
- ul. Kartuska 17 - ul. Powstańców Warszawskich - wyjazd z posesji;
- Al. Zwycięstwa - Park Steffensa (wjazd do bramy);
- Al. Zwycięstwa - ul. Kolejowa;
- ul. Braci Lewoniewskich - ul. Wojska Polskiego
- ul. Elbląska - korekta krawężników-obniżenie.

Planowany termin zakończenia realizacji 15.12.2016 r.

2) 19 sierpnia 2016 r. z firmą Saferoad Kabex z Gdańska, podpisana została umowa pn. "Siec głównych tras rowerowych - poprawa bezpieczeństwa i jakości - Poprawa oznakowania poziomego i pionowego: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg". Czynności odbiorowe zaplanowano na październik. 

Zakres rzeczowy zamówienia:
- Renowacja grubowarstwowego oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym i znaku P-11 na 205 przejazdach rowerowych na skrzyżowaniach numerowanych od 1 do 67 wg wykazu.

Wykaz skrzyżowań:

- Malowanie grubowarstwowego oznakowania poziomego - linii pojedynczych przerywanych i ciągłych, oznakowania skrzyżowań w osi głównych dróg rowerowych o szacowanej długości ok. 5 km w tym: - Nadmorska droga rowerowa; - Droga rowerowa wzdłuż Al. Zwycięstwa z wyłączeniem rejonu skrzyżowań z ul. G. Piramowicza, ul. R. Traugutta (zjazd do CSA PG), ul. J. Uphagena, ul. Gen. J. Hallera, ul. St. Konarskiego, ul. Ks. L. Miszewskiego, ul. Kolejową, wjazd na teren parku Steffensa (przy czołgu) których oznakowanie zostanie wykonane w ramach prac związanych z przebudową przejazdów;
- Malowanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego - 500 szt. znaków P-23 (rower) na drogach rowerowych w miejscach częściowo lub całkowicie zatartego oznakowania dróg rowerowych w ciągu następujących ulic: - Al. Gen J. Hallera (szczególnie odcinek od Klinicznej do Jantarowej); - ul. Miszewskiego; - ul. St. Wyspiańskiego; - Al. Legionów; - ul. T. Kościuszki; - Al. Zwycięstwa; - Al. Grunwaldzka; - ul. Marynarki Polskiej; - ul. Kartuska; - ul. Jaśkowa Dolina; - ul. Wosia Budzysza.
- Instalacja 30 szt. luster obserwacyjnych na przejazdach rowerowych przez jezdnie w miejscach o ograniczonej widoczności 3) 7 września 2016 r. z firmą MTM z Gdyni podpisana została umowa na realizację zadania pn. "Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż Al. Zwycięstwa i Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku". Planowany termin zakończenia realizacji 30 listopada br.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
- Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. Gen. J. Hallera:
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej,
b) przebudowę istniejących chodników,
c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, e) wykonanie wtopionych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
d) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu bez krawężników, 
e) wykonanie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową z kostki betonowej, 
f) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
g) ustawienie poręczy u 12-a przed przejazdami dla rowerzystów, j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
h) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
i) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.). 
- Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. St. Konarskiego: 
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej, 
b) przebudowę istniejącej nawierzchni wlotu skrzyżowania ul. Stanisława Konarskiego na wyniesioną tarczę, 
c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, 
d) wykonanie zaniżonych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
e) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu bez krawężników, 
f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
g) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, h) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.).- Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. KS. Leona Miszewskiego: 
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej, 
b) przebudowę istniejących chodników, 
c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych,
d) wykonanie zaniżonych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
e) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu bez krawężników, 
f) wykonanie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową z płyt chodnikowych, 
g) przebudowę kanalizacji deszczowej, 
h) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
i) ustawienie poręczy u 12-a przed przejazdami dla rowerzystów, 
j) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
k) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
l) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.). - Skrzyżowanie Al. Zwycięstwa i ul. Grzegorza Piramowicza: a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej, 
b) przebudowę istniejącej nawierzchni wlotu skrzyżowania ul. Stanisława Konarskiego na wyniesioną tarczę, 
c) wykonanie zabruku między jezdnią ul Piramowicza a ścieżką rowerową, 
d) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, 
e) wykonanie zaniżonych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
g) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, h) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.). - Zjazd z Al. Zwycięstwa do Centrum Sportu PG: 
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej, 
b) przebudowę istniejącej nawierzchni zjazdu na wyniesioną tarczę, 
c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, 
d) wykonanie zaniżonych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
e) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu bez krawężników, 
f)wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
g) przesunięcie wpustów deszczowych, 
h) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
i) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.). - Skrzyżowanie Al. Grunwaldzka i ul. Jana Uphagena: 
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej na wyniesionej tarczy skrzyżowania, 
b) przebudowę istniejącej nawierzchni wlotu skrzyżowania ul. Jana Uphagena na wyniesioną tarczę, c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, 
d) wykonanie zaniżonych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, e) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu, 
f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 
g) przebudowę kanalizacji deszczowej, 
h) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
i) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
j) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd.). - Skrzyżowanie Wały Piastowskie - Podwale Grodzkie:
a) nową konstrukcję nawierzchni drogi rowerowej, 
b) przebudowę istniejących chodników, 
c) ułożenie płytek fakturowanych dla osób niedowidzących przed przejściem dla pieszych, 
d) wykonanie wtopionych krawężników w miejscu przejścia dla pieszych, 
e) wykonanie zjazdów rowerowych na skrzyżowaniu bez krawężników, 
f) wykonanie przejść dla pieszych przez ścieżkę rowerową z kostki betonowej, 
g) przebudowę sygnalizacji świetlnej, 
h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
i) pielęgnację zieleni dla trawników i krzewów w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, 
j) regulację wysokościową wszystkich elementów uzbrojenia sieci (takich jak: wpusty, studnie sanitarne i deszczowe, skrzynki gazowe, zasuwy wodociągowe, hydranty, włazy komór na ciepłociągach itd).

Planowany termin zakończenia realizacji 30.11.2016 r.

4) 15 lipca 2016 r. ogłoszony został przetarg pn. "Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości - Renowacje przejazdów rowerowych i przejść dla pieszych przez tory tramwajowe: Inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Część nr I przedmiotu zamówienia obejmowała: Lokalizacja nr 1 W ciągu al. Grunwaldzkiej, w tym: Lokalizacja 1.1. - ul. Opacka (1 szt.) Lokalizacja 1.2.- ul. Opata J. Rybińskiego (2 szt.) Lokalizacja 1.3.- ul. Ks. L. Miszewskiego (2 szt.) Lokalizacja nr 2 W ciągu al. Zwycięstwa, w tym: Lokalizacja 2.1. - przy Operze Bałtyckiej (1 szt.) Lokalizacja 2.2. - przy ul. 3 Maja i ul. Ks. J. Popiełuszki (2 szt.) 

Część nr II przedmiotu zamówienia obejmowała: Lokalizacja nr 3 Skrzyżowanie ul. Hucisko z ul. Wały Jagiellońskie (3 szt.) Lokalizacja nr 4 w ciągu ul. Wosia Budzysza - w rejonie ul. Ugory (1 szt.) Lokalizacja nr 5 W ciągu al. Legionów, w tym: Lokalizacja 5.1. - pl. Ks. B. Komorowskie (1 szt.) Lokalizacja 5.2. - pl. Gen. J. Wybickiego (1 szt.) Lokalizacja 5.3. - ul. T. Kościuszki (2 szt.) 

Część nr III przedmiotu zamówienia obejmowała: Lokalizacja nr 6 Skrzyżowanie al. Rzeczypospolitej z ul. Kołobrzeską (2 szt.) Lokalizacja nr 7 Skrzyżowanie ul. Chłopskiej z ul. Piastowską (2 szt.) Lokalizacja nr 8 W ciągu al. Gen. J. Hallera, w tym: Lokalizacja 8.1. - ul. Lilli Wenedy (1 szt.) Lokalizacja 8.2. - ul. T. Kościuszki (1 szt.). Lokalizacja 8.3. - ul. Droga Zielona (1 szt.) 

Każda z części przedmiotu zamówienia obejmowała: 
- wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, 
- dokonanie zgłoszenia robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego odpowiednio dla każdej lokalizacji, 
- kompleksowe roboty budowlano - montażowe w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową w zakresie przebudowy z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ponieważ cena najniżej oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5) Instalacja ok. 200 szt. podpórek spoczynkowych obok miejsc akumulacji rowerzystów przed przejazdami z sygnalizacją świetlną - na głównych trasach rowerowych Gdańska.

Obecnie przygotowywane jest postępowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy na montaż podpórek. Planowany termin zakończenia realizacji to 16.12.2016 r.


Aktualizacja 07.07.2016 r. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg, którego przedmiotem jest realizacja zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości gdańskich sieci tras rowerowych. Realizacja zadania obejmuje poprawę oznakowania poziomego i pionowego oraz inwestycje z zakresu modernizacji nawierzchni dróg. 
Zakres rzeczowy zamówienia przewiduje m.in. 
1) Renowację grubowarstwowego oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej w kolorze czerwonym na 205 przejazdach rowerowych 
2) Malowanie grubowarstwowego oznakowania poziomego - linii pojedynczych przerywanych i ciągłych, oznakowania skrzyżowań w osi głównych dróg rowerowych o szacowanej długości ok. 5 km w tym:- Nadmorska droga rowerowa; - Droga rowerowa wzdłuż Al. Zwycięstwa z wyłączeniem rejonu skrzyżowań z ul. G. Piramowicza, ul. R. Traugutta (zjazd do CSA PG), ul. J. Uphagena, ul. Gen. J. Hallera, ul. St. Konarskiego, ul. Ks. L. Miszewskiego, ul. Kolejową, wjazd na teren parku Steffensa (przy czołgu) których oznakowanie zostanie wykonane w ramach prac związanych z przebudową przejazdów. 
3) Malowanie cienkowarstwowego oznakowania poziomego - 500 szt. (rower) na drogach rowerowych w miejscach zatartego oznakowania dróg rowerowych w ciągu następujących ulic: - Al. Gen J. Hallera (szczególnie odcinek od Klinicznej do Jantarowej); - ul. Miszewskiego; - ul. St. Wyspiańskiego; - Al. Legionów; - ul. T. Kościuszki; - Al. Zwycięstwa; - Al. Grunwaldzka; - ul. Marynarki Polskiej; - ul. Kartuska; - ul. Jaśkowa Dolina; - ul. Wosia Budzysza; - inne lokalizacje w uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku. 
4) Instalację 30 szt. luster obserwacyjnych na przejazdach rowerowych przez jezdnie w miejscach o ograniczonej widoczności. W zamówieniu przewiduje się lustra okrągłe oraz prostokątne. Lustra nie powinny być wykonane ze szkła. 

Zgodnie z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia, otwarcie ofert zaplanowano na 19 lipca 2016 r. Wybrany w przetargu wykonawca na realizację zamówienia będzie miał czas do 9 września br. 
Zestawienie lokalizacji w ramach realizacji BO 2016r Aktualizacja stanu realizacji dla poszczególnych pakietów uzupełniana będzie sukcesywnie.