Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła zadanie polegające na wybudowaniu nowego, wielofunkcyjnego boiska szkolnego zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej. W miejscu 40 letniego asfaltowego boiska powstał nowy obiekt sportowy, o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem oraz monitoringiem. Zakres realizacji robót obejmował: 

- budowę wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej; 
- odwodnienie obiektu;
- oświetlenie i monitoring;
- ogrodzenie wraz z piłkochwytami;
- dojścia i dojazdy;
- odtworzenie elementów środowiska oraz zieleni;
- małą architekturę.

Wykonawca robót: ELSIK Sp. z o.o. z Lnisk koło Żukowa.
Czas realizacji: 03.07.2015 r. - 30.09.2015 r.
Koszt realizacji: 427 455 zł.