Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią i skocznią w dal wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja. 

 W ramach inwestycji powstanie:
-Boisko wielofunkcyjne.
-Bieżnia.
-Skocznia w dal.
-Siłownia zewnętrzna.
-Ciągi piesze i jezdne.
-Oświetlenie terenu.
-Odwodnienie boiska oraz ciągów komunikacyjnych.
-Elementy małej architektury.

Termin wykonania inwestycji: 25.05.2021 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji:

 reja

Aktualizacja, 25.09.2020 r.

Oferty w przetargu poznaliśmy w piątek, 25 września. Na realizację zadania zabezpieczono 1,7 mln złotych. Wpłynęło pięć ofert, które są obecnie analizowane.

  1. Gardenia Sport Sp. z o.o. - 1.439.412,37 zł
  2. TORAKOL Rajmund Zalewski - 1.384.853,93 zł
  3. ELSIK Sp. z o.o. - 1.082.400,00 zł
  4. GRETASPORT Ilona Stańczyk - 1.462.470,00 zł
  5. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel - 1.227.540,00 zł