Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania obejmującego przebudowę wraz z adaptacją pomieszczeń części znajdującego się przy ul. Srebrniki 9 budynku, dostosowując go na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego. Parterowy obiekt jest funkcjonalnie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich (północno – wschodnia) stanowi około 2/3 jego powierzchni i zajmowana jest przez Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Pozostała część obiektu wymagała prac adaptacyjnych. 
Zakres realizacji zamówienia obejmował adaptację części budynku w tym niezbędne prace wykończeniowe mające na celu dostosowanie obiektu do nowych potrzeb. 
W wyremontowanej części powstała recepcja z poczekalnią, trzy gabinety wykorzystywane jako gabinety lekarskie lub pomieszczenia terapii, w zależności od potrzeb, sala terapii grupowej z pomieszczeniem socjalnym, służące przystosowaniu osób z zaburzeniami do wykonywania codziennych czynności, pokój socjalny, szatnia z zapleczem higieniczno- sanitarnym dla personelu, toalety, pokój biurowy oraz pomieszczenie porządkowe. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował m.in.: 
- rozbiórkę budynku nieczynnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
- rozbiórkę masztu kratowego i garaży blaszanych 
- przebudowę (adaptację) istniejącego budynku w tym m.in.: 
- poszerzenie otworów drzwiowych 
- wyburzenie części budowa nowych ścianek działowych 
- wymiana posadzek 
- wykonanie sufitów podwieszanych wraz z konstrukcją wsporczą 
- montaż drzwi 
- docieplenie dachu 
- wykonanie konstrukcji wsporczej pod instalacje oraz centralę wentylacyjną. 
- wykonanie instalacji wewnętrznych: sanitarnych: ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, elektrycznych i teletechnicznych, 
- budowę przyłącza wodociągowego i przyłączy elektroenergetycznych dla budynku B 
- demontaż ogrodzenia pomiędzy budynkami B i C 
- instalację systemu alarmowego w budynku B część II 
- prace remontowe w budynku B część I.
Wykonawca: PHU „Labar” z Gdańska 
Realizacja: 17.02.2015 - 31.07.2015 
Koszt robót: 715 860