Zrealizowaliśmy zadanie związane z odwodnieniem i przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi.

Zakres zadania obejmował wykonanie na terenie trzech nieutwardzonych dotąd podwórek - przy Stryjewskiego 16,18,20; Wrzosy 2,4 i Skiby 1,2 i 5 nawierzchni utwardzonych w postaci chodników i ciągów pieszo-jednych z przestrzenią przeznaczoną do parkowania, a także tzw. ogrodów deszczowych w celu odwodnienia terenu. 

Zadanie polegało na : 

1) Wymianie nawierzchni na utwardzoną, nieprzepuszczalną z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych,
2) Budowie systemu małej retencji (w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej) wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
3) Stworzeniu miejsc parkingowych w nawiązaniu do istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego,
4) Budowie nowych i przebudowie istniejących chodników,
5) Wymianie opasek wokół budynków,
6) Rozbiórce i remoncie murków oporowych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygiert Julita
Czas realizacji: Wrzesień 2018 – Marzec 2019
Koszt realizacji: ok. 2,45 mln zł

Stan przed realizacją zadania

Odwod Stogi 03 18 9

Stan po realizacji zadania

Zakończone zostały prace związane z odwodnieniem i przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi. Trwają przygotowania do czynności odbiorowych.

Odwod Stogi 03 19 14

Aktualizacja 01.02.2019 r.

Na terenie przebudowy podwórek częściowo zakończono układanie krawężników oraz chodników z kostki brukowej, została ukończona część miejsc parkingowych.

Stogi odwod 01 19 17

Aktualizacja 09.11.2018 r.

Na terenie rewitalizacji podwórek trwa układanie krawężników oraz chodników z kostki brukowej, została ukończona część miejsc parkingowych. Murki oporowe zostały rozebrane, stawiane są nowe. Zakończono prace przy budowie systemu retencyjnego.

OdwodStogi XI 11

Aktualizacja 24.10.2018 r.

Wykonawcą robót jest firama Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygiert Julita z Gowidlina.  Obecnie na terenie podwórek trwają prace związne z wykonywaniem podbudów pod nawierzchnie ciągów pieszo-jezdych, ustawiane są również krawężniki. Na niektórych odcinkach ułożona została juz kostka.

StogiP X 1

 

StogiP X 3

 

 

StogiP X 11

 

Aktualizacja


17 września 2018 podpisana została umowa na realizcję przedmiotowego zadania. Wyłoniony wykonawca na realizację prac ma czas do połowy listopada.