Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Kanalizacja

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

UE spojnosci

Trwa realizacja zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku 

Przystąpiliśmy do realizacji zasania związnaego z odwodnieniem i przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi.

Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie trzech nieutwardzonych dotąd podwórek - przy Stryjewskiego 16,18,20; Wrzosy 2,4 i Skiby 1,2 i 5 nawierzchni utwardzonych w postaci chodników i ciągów pieszo-jednych z przestrzenią przeznaczoną do parkowania, a także tzw. ogrodów deszczowych w celu odwodnienia terenu. Zadanie polega na : 

1) Wymianie nawierzchni na utwardzoną, nieprzepuszczalną z kostki betonowej oraz płyt chodnikowych,
2) Budowie systemu małej retencji (w postaci połączonych ogrodów deszczowych oraz zieleni towarzyszącej) wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
3) Stworzeniu miejsc parkingowych w nawiązaniu do istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego,
4) Budowie nowych i przebudowie istniejących chodników,
5) Wymianie opasek wokół budynków,
6) Rozbiórce i remoncie murków oporowych,


Planowany termin zakończenia robót to listopad 2018 r.

Aktualizacja 01.02.2019 r.

Na terenie przebudowy podwórek częściowo zakończono układanie krawężników oraz chodników z kostki brukowej, została ukończona część miejsc parkingowych.

Stogi odwod 01 19 17

Aktualizacja 09.11.2018 r.

Na terenie rewitalizacji podwórek trwa układanie krawężników oraz chodników z kostki brukowej, została ukończona część miejsc parkingowych. Murki oporowe zostały rozebrane, stawiane są nowe. Zakończono prace przy budowie systemu retencyjnego.

OdwodStogi XI 11

Aktualizacja 24.10.2018 r.

Wykonawcą robót jest firama Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Cygiert Julita z Gowidlina.  Obecnie na terenie podwórek trwają prace związne z wykonywaniem podbudów pod nawierzchnie ciągów pieszo-jezdych, ustawiane są również krawężniki. Na niektórych odcinkach ułożona została juz kostka.

StogiP X 1

 

StogiP X 3

 

 

StogiP X 11

 

Aktualizacja


17 września 2018 podpisana została umowa na realizcję przedmiotowego zadania. Wyłoniony wykonawca na realizację prac ma czas do połowy listopada.

 

 

UE spojnosci 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

DRMG wybudowała kanalizację deszczową w ul. Galaktycznej i Homera oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera o łącznej długości 1817,95 m. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach projektu „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku”.

W ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zrealizowano zadanie będące I etapem budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Strzyża. 
Zadania obejmowało budowę kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych Ø 600 w ul Chrzanowskiego w Gdańsku od Potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego z połączeniem wpustów deszczowych i studzienek wraz z studzienkami osadnikowymi i odtworzeniem środowiska po zakończeniu budowy. Prace prowadzone były przy zapewnieniu stałej przejezdności ulic.Roboty rozpoczęto w sierpniu 2010r a zakończono w czerwcu 2011 r.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą ;Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej” etap I i II obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej na terenie Górek Wschodnich i Sobieszewa,
  • przepompowni centralnej P1 oraz układu przepompowni głównych P2, P3, P4 i przepompowni lokalnych P5 i P6, 
  • rurociągu przesyłowego ścieków z przepompowni P1 do oczyszczalni Wschód, 
  • budynek socjalno- techniczny, 
  • drogi dojazdowe i utwardzone nawierzchnie placów przepompowni.