Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Kanalizacja

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Trwa realizacja zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku 

Przygotowujemy się do realizacji zadania - odwodnienie wraz z przebudową podwórzy w dzielnicy Stogi.

Zakres zadania obejmuje wykonanie na terenie trzech nieutwardzonych dotąd podwórek - przy Stryjewskiego 16,18,20; Wrzosy 2,4 i Skiby 1,2 i 5 nawierzchni utwardzonych w postaci chodników i ciągów pieszo-jednych z przestrzenią przeznaczoną do parkowania, a także tzw. ogrodów deszczowych w celu odwodnienia terenu. 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku Osowej.

DRMG wybudowała kanalizację deszczową w ul. Galaktycznej i Homera oraz w łączniku ulic od ul. Orfeusza do ul. Homera o łącznej długości 1817,95 m. Inwestycja ta była zrealizowana w ramach projektu „ Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód odpadowych w Gdańsku”.

W ramach projektu Ochrona wód Zatoki Gdańskiej zrealizowano zadanie będące I etapem budowy kanalizacji deszczowej w rejonie Osiedla Strzyża. 
Zadania obejmowało budowę kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych Ø 600 w ul Chrzanowskiego w Gdańsku od Potoku Strzyża do ul. Szymanowskiego z połączeniem wpustów deszczowych i studzienek wraz z studzienkami osadnikowymi i odtworzeniem środowiska po zakończeniu budowy. Prace prowadzone były przy zapewnieniu stałej przejezdności ulic.Roboty rozpoczęto w sierpniu 2010r a zakończono w czerwcu 2011 r.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą ;Kanalizacja sanitarna na terenie Wyspy Sobieszewskiej” etap I i II obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej na terenie Górek Wschodnich i Sobieszewa,
  • przepompowni centralnej P1 oraz układu przepompowni głównych P2, P3, P4 i przepompowni lokalnych P5 i P6, 
  • rurociągu przesyłowego ścieków z przepompowni P1 do oczyszczalni Wschód, 
  • budynek socjalno- techniczny, 
  • drogi dojazdowe i utwardzone nawierzchnie placów przepompowni.