W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, którego celem było utworzenie nowoczesnego szklonego placu zabaw. Realizacja projektu współfinansowana była w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Z inwestycji, oprócz uczniów klas 0 - III, (po godzinach pracy szkoły), korzystać będą mogły również dzieci z pobliskich osiedli. Teren na którym powstał przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany jest po południowo - wschodniej stronie działki, tuż przy ogrodzeniu zewnętrznym szkoły. Wcześniej znajdowała się tam nawierzchnia z kostki betonowej.
Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe. Do dyspozycji dzieci są m.in. ruchomy pomost, linarium, czy zestaw zabawowy m.in. z wieżą, mostkiem i zjeżdżalnią. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się dzieci oraz zabezpieczenia placu zabaw przed dewastacją, zamontowane zostały wewnętrzne ogrodzenie systemowe. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował wykonanie placu zabaw o powierzchni 360,00 m2 w tym:
- roboty rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pomarańczowej 200,00 m2; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej niebieskiej 30,00 m2; 
- wykonanie nawierzchni trawiastej i obsadzenia roślinnością niską 130,0m2;
- montaż urządzeń do zabawy oraz wyposażenia użytkowego; 
- wykonanie ogrodzenia. 

Wykonawca: „JUL DOM” ze Szczecina 
Czas realizacji: 12.08.2013 r. podpisanie umowy. 
19.08.2013 r. rozpoczęcie robót.
20.09.2013 r. zakończenie realizacji. 
Koszt umowy: 150 675,00 zł. brutto