Realizacja zadania polegała na wykonaniu trzech nowoczesnych, kolorowych placów zabaw przeznaczonych dla dzieci z najmłodszych klas. Zgodnie ze standardami programu Radosna Szkoła wszystkie place pokryte zostały amortyzującą upadki nawierzchnią bezpieczną oraz wyposażone w urządzenia zabawowe. W ramach inwestycji wykonano także nawierzchnię trawiastą oraz dojścia. W trosce o komfort i bezpieczeństwo zarówno najmłodszych jak i ich rodziców place zabaw są ogrodzone i dostępne również w godzinach pozalekcyjnych. Wykonawca robót: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński z Pasymia
Realizacja: sierpień - listopad 2014 r. 

I. Plac zabaw na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 – (pow. 299,14m2) 

Zakres rzeczowy zamówienia: 

- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni: bezpiecznej ok. 160m2 ; komunikacyjnej ok. 13,5 m2; trawiastej ok. 126 m2 ; chodnikowej z kostki ok. 52,5 m2; 
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw; 
- zabezpieczenie istniejących instalacji; 
- odtworzenie trawnika; 
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

II.Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Kępnej 38 – (pow. 243,78 m2) 

Zakres rzeczowy zamówienia: 
- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni: bezpiecznej ok. 162m2 ; komunikacyjnej ok. 21 m2; trawiastej ok. 61 m2 ; chodnikowej z kostki ok. 33 m2; 
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw; 
- odtworzenie trawnika; 
- remont istniejących schodów 2,6m2;
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

III.Plac zabaw na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego o Gimnazjalnego nr 17 przy ul. Wąsowicza 30 (pow. 306,07m2). 

Zakres rzeczowy zamówienia: 
- roboty ziemne i rozbiórkowe;
- wykonanie nawierzchni: bezpiecznej ok. 155m2 ; komunikacyjnej ok. 32 m2; trawiastej ok. 120 m2 ; chodnikowej z kostki ok. 46m2 ;
- wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw; 
- odtworzenie trawnika; 
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych.