Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Śródmieście

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

RPO EFRR

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowej, ul. Polnej, i ul. Wierzbowej, w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

RPO EFRR

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.


EFRR 

Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową na przebudowę ulic Biskupiej, Na Stoku i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014   English language version

nabrzeze ue1

stamp

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie pn.: „Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie”. Przedsięwzięcie polegało na kompleksowej modernizacji istniejących nabrzeży Motławy zlokalizowanych na terenie Wyspy Spichrzów.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadanie polegające na budowie zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku. 

Rozpoczęcie robót budowlanych jest uzależnione od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Obecnie analizowana jest możliwość uzyskania dotacji ze środków krajowych. Wstępnie zakłada się, że realizacja zadania nastąpi w latach 2016 - 2018.