Przygotowujemy się do realizacji zadania "Park Steffensów OD-NOWA"

Dzięki realizacji projektu park stanie się rekreacyjno-sportowym miejscem spotkań mieszkańców Aniołek.

Proponowany zakres I etapu prac obejmowałby m.in.:
-remont najbardziej zdewastowanych fragmentów alejek,
-nasadzenie barwnych kwietników miododajnych,
-montaż ścieżki edukacyjno-plenerowej (przykłady w załączniku)
-wyrysowanie gier chodnikowych
-wyrysowanie znaków dla biegaczy
-parkową ściężkę zdrowia

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Steffensow