Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Zrealizowane

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta wraz z układem komunikacyjnym ERGO ARENY jest projektem, którego celem było wybudowanie fragmentu Drogi Zielonej, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Gospody, dla zapewnienia komunikacji do hali widowiskowo – sportowej ERGO ARENY. Zgodnie z planami, odcinek ten stanowić będzie część ramy komunikacyjnej Miasta Gdańska zwanej „Drogą Zieloną”. Przedmiotowa Inwestycja realizowana była jako projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miasta Sopotu. Dokumentację projektową opracowało Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Zgodnie z nią zadanie podzielone zostało na trzy etapy:
Etap I - „Budowa ronda ulicy Gospody i ulicy Łokietka”(zakończony w 2011 r.) 
Etap II - „Tunele na terenie zamkniętym PKP” 
Etap III - „Droga Zielona z kładkami nad Drogą Zieloną oraz skrzyżowaniem ulic: Droga Zielona – Niepodległości – Grunwaldzka – Czyżewskiego”.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Projektu pn.: Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, przeprowadziła realizację przebudowy dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową elementów budynków mieszkalnych i dróg w ulicach: Łąkowa, Wróbla, Dolna, Śluzy, Kieturakisa, Kurza oraz na fragmentach ulicy Toruńskiej i Radnej. 

 

 

Inwestycja obejmowała przebudowę jezdni i chodników, a także budowę tras rowerowych, nowej sygnalizacji świetlnej, małej architektury i elementów zieleni. Wymienione zostały również instalacje wodociągowe, gazowe i elektroenergetyczne. Poza ul. Kilińskiego prace objęły także przebudowę skrzyżowania z ulicą Nad Stawem i zupełnie nowym przedłużeniem ul. Lelewela. 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z podzadaniami.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z remontem chodnika wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Zwierzynieckiej do Pólnicy w Gdańsku. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na naprawie istniejącej nawierzchni jezdni i chodników ul. Zimnej w Gdańsku. Zakres prac obejmował remont nawierzchni bitumicznej oraz naprawę chodników.