Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą:
"Rozbudowa układu ulicznego w Gdańsku Matemblewie"- ul. Karskiego i Tischnera.Efekt rzeczowy inwestycji:
Nawierzchnia drogowa na długości 526 m
Kanalizacja deszczowa o łącznej długości 694 m
Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 902 m
Sieć wodociągowa o łącznej długości 277 m
Uzbrojenie i urządzenie terenu

1. Roboty przygotowawcze:
• Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe
• Wycinka drzew i krzewów
• Pomiary geodezyjne
• Roboty ziemne

2. Roboty drogowe
• jezdnia
• regulacja urządzeń podziemnych
• docelowa organizacja ruchu
• tymczasowa organizacja ruchu w okresie budowy

3. Mury oporowe
Wykonanie murów oporowych z prefabrykatów 
4. Sieć wodociągowa
Projektowany jest wodociąg od węzła W1 do W4

5. Kanalizacja sanitarna
Projektowana kanalizacja sanitarna od studni 81 do studni 842
6. Kanalizacja deszczowa
Projektowana sieć kanalizacji deszczowej od studni D2 do D4l oraz odcinek od D4l do D47 z
rur PVC
Ponadto przebudowa istniejącego w ul. Matemblewskiej kolektora wody deszczowej

7. Oświetlenie uliczne
Oświetlenie uliczne - 33 kpl. latarni

8. Usunięcie kolizji
9. Zieleń
• wykonanie i pielęgnacja trawników


Aktualizacja 11.06.2011 r.

Zakończono procedurę odbiorową i 14.06.2011r. inwestycja zostanie przekazana inicjatorowi .

Aktualizacja 05.05.2011 r.

Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej na jezdni oraz chodnikach. Położono sieć elektryczną, postawiono słupy oświetleniowe i zamontowano na nich oprawy. Ustawiono ogrodzenia i barierki ochronne. Trwają roboty przy umacnianiu skarp w obrębie drogi oraz roboty wykończeniowe przy ułożonych chodnikach.