Zakres inwestycji obejmował wykonanie przebudowy ul. Trzy Lipy naprzeciw wjazdu do powstającego tym miejscu Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego na odcinku niezbędnym dla wykonania pasa lewoskrętu dla wjazdu ma jego teren.

 

Roboty drogowe obejmowały wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ponad 110 metrowym odcinku, chodników, ścieżki rowerowej, a także zagospodarowanie zieleni, w zakresie robót jest również kanalizacja deszczowa.

 

Dnia 7.02.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacje zadania, otwarcie ofert nastąpiło 25.02.2011 r. 
Procedura odbiorowa zakończyła się 20 czerwca 2011 r.


Aktualizacja 16.06.2011

Zakończono roboty związane z przebudową odcinka ulicy. Położono warstwę ścieralną jezdni. Ułożono nawierzchnię z kostki brukowej ciągów pieszo-rowerowych. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe przebudowanego odcinka.
W dniu 20.06 2011 r. rozpocznie się procedura odbiorowa.