DRMG zrealizowała pierwszy etap przebudowy ul. Traugutta. Ze względu na wysoki koszt remontu ulica Traugutta podzielona została na trzy etapy realizacji obejmujące odcinki: od Al. Zwycięstwa do Cerkwi Św. Mikołaja, od Cerkwi Św. Mikołaja do ul. Sobieskiego i od ul. Sobieskiego od ul. Do Studzienki.

Zakres rzeczowy planowanego etapu obejmował przebudowę nawierzchni jezdni o długości ok. 560m oraz przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku od Al. Zwycięstwa do wjazdu do Cerkwi Św. Mikołaja. 

Wykonawca robót:
 MTM S.A., z Gdyni.
Czas realizacji: 30.06.2015 r. - 30.11.2015 r.
Koszt realizacji: 1 384 830 zł

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:

 


Zdjęcia w trakcie realizacji robót: