Miejsca postojowe i zatoki autobusowe powstały w sąsiedztwie budowanego na terenie parku, im. Jana Pawła II ogólnodostępnego boiska piłkarskiego wraz z zapleczem socjalnym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmował: 
- roboty rozbiórkowe i ziemne, 
- budowę zatoki autobusowej dla 2 pojazdów w granicach istniejącego pasa drogowego ul. Olsztyńskiej,
- rozbudowę miejsc postojowych o 22 stanowiska w granicach pasa drogowego ul. J. Meissnera w Gdańsku, w tym 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej, 
- rozbudowę miejsc postojowych o 43 stanowiska postojowe na terenie ZSO nr 8, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę zjazdu publicznego z ul. Olsztyńskiej w Gdańsku, 
- budowę i przebudowę chodników (ciągów pieszych), 
- budowę oświetlenia i remont istniejącego oświetlenia, 
- rozbudowę kanalizacji deszczowej i budowę nowych wpustów deszczowych, 
- regulację wysokościową i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 
- rozbudowę monitoringu wizyjnego na terenie ZSO nr 8 
- elementy małej architektury, w tym przebudowę ogrodzenia, 
- urządzenie zieleni. 

Wykonawca inwestycji: firma B&W Usługi Ogólnobudowlane z Pruszcza Gdańskiego
Czas realizacji: 20.08.2015 r. - 30.11.2015 r.
Koszt realizacji: 586 tyś. zł