Przebudowany odcinek biegnie od ul. Olsztyńskiej do połączenia ul. Kołobrzeskiej z ul. Dąbrowszczaków.

 

Na przedmiotowym odcinku występują zjazdy do pobliskich osiedli mieszkaniowych, zatoki i przystanków autobusowych, wyspy dzielące w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych oraz miejsca postojowe przy jezdni. Ulica wyposażona jest dodatkowo w obustronny chodnik oraz jednostronną ścieżkę rowerową. Ścieżka rowerowa posiada nawierzchnię bitumiczną

Biegnący obok niej chodnik posiada nową nawierzchnię z kostki betonowej. Po drugiej stronie istniejący chodnik posiadał do tej pory, na większości odcinka, nawierzchnię z wiekowych płyt betonowych. Ze względu na sąsiadujące drzewa i ich system korzeniowy, chodnik posiadał liczne koleiny.Inwestycja miała na celu:

- poprawę stanu technicznego przebudowywanego odcinka ulicy Kołobrzeskiej; 
-poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego, rowerowego i pieszego poprzez poprawę parametrów geometrycznych ulic, wydłużenie lewoskrętów oraz zastosowanie urządzeń BRD; 
-przystosowanie układu drogowego do ruchu osób niepełnosprawnych; 
-poprawę stanu technicznego i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej; 
-ułatwienie parkowania; 
-poprawę stanu technicznego zatok autobusowych; 
-powiązanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kołobrzeskiej z istniejącym układem komunikacyjnym.

Zakres robót obejmował:

-wykonanie nakładki na jezdni;
-budowę miejsc postojowych;
-przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- przebudowę zatok autobusowych;
-przebudowę chodników; 
-przebudowę i budowę ścieżek rowerowych (szer. 2,0m), przejazdów rowerowych;
-budowę ciągu pieszo-rowerowego;
-budowę zadruków; 
-budowę wysp kanalizujących;
-przebudowę skrzyżowania z ul. Olsztyńską.


Wykonawca inwestycji: WPRD Gravel z Gdańska
Czas realizacji:1.06.2015 r. - 30.11.2015 r.
Koszt realizacji: 1 498 713 zł

Zdjęcia z realizacji robót: