Inwestycja miała na celu zwiększenie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie dzielnicy Kokoszki, poprzez poprawę jakości ulic oraz ujednolicenie ich nawierzchni. Dotychczasowe ulice miały nawierzchnie niejednorodne w złym stanie technicznym. Wzdłuż jezdni nie było również chodników. Jezdnia ul. Wiosennej (ok. 543 m) wykonana została w formie pasa o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Jezdnia od strony południowej została ograniczona chodnikiem z płyt betonowych.
Jezdnia ul. Marcowej (ok. 60 m) wykonana została w formie pasa o szerokości 3,5 m z płyt betonowych typu jomb. Wzdłuż jezdni od strony zachodniej powstał chodnik z płyt betonowych.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

- roboty rozbiórkowe; 
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- roboty demontażowe; 
- roboty montażowe; 
- roboty pomiarowe; 
- roboty ziemne; 
- nawierzchnie; 
- podbudowy; 
- krawężniki, oporniki, obrzeża; 
- oznakowanie pionowe i poziome; 
- zieleń - wycinka drzew i krzewów; trawniki, nasadzenia.


Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa
Koszt realizacji: ok. 970 tys. zł
Czas realizacji: 09.02.2016 r. - 31.07.2016 r.

 Stan realizacji dn. 6.07.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z układaniem nawierzchni chodników na ostatnim etapie ul. Wiosennej i ul. Marcowej oraz z wykonywaniem nawierzchni jezdni na ul. Marcowej.


Stan realizacji dn. 18.05.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem chodników oraz zjazdów.


Stan realizacji dn. 16.03.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem podbudowy pod nawierzchnie dróg oraz z ustawianiem krawężników.