Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Przebudowa ulicy Nowotnej od ulicy Kruczej do pętli tramwajowej przy plaży w Gdańsku - zadanie 1 etap 1.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, które polegało na przebudowie ulicy Nowotnej. Jest to droga zlokalizowana w Gdańsku, na Wyspie Portowej w dzielnicy Stogi – Górki Zachodnie. Jest połączeniem ulicy Stryjewskiego z plażą Stogi - stanowi główny ciąg komunikacyjny umożliwiający mieszkańcom Gdańska jak i turystom dojazd do kąpieliska. Nawierzchnia jezdni była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała liczne ubytki, nierówności i spękania. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem inwestycji.
Zakres zadania 1 etap I obejmował:

1) wymianę istniejących krawężników no nowe betonowe,
2) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy uwzględnieniu wykorzystania
elementów istniejącej konstrukcji jezdni, 
3) remont nawierzchni pętli autobusowej,
4) przebudowę i uzupełnienie chodnika od ulicy Wydmy do pętli,
5) remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ulicy Nowotnej,
6) wykonanie zieleni wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, szykany z
barierek przy Pustym Stawie)

Remont polegał na skorygowaniu szerokości jezdni wraz z wymianą krawężników a także poprawą stanu technicznego chodników tj. wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i obrzeży oraz uzupełnienie przebiegu chodnika w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej ruchu pieszego. 


Zakres rzeczowy prac obejmował: 


1) roboty przygotowawcze: 
-rozbiórkowe, 
-ziemne.

2) roboty drogowe: 
-wymiana krawężników na nowe betonowe ,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej , 
- zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej,
-uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej,
-chodnik z płyt chodnikowych,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci, szykany z barierek).

3) przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych, 
4) założenie trawników, 
5) roboty sanitarne: 
- regulacja wysokościowa studzienek.

Wykonawca robót: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. z Gdyni
Czas realizacji: 12.05.2016 r. - 28.06.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 1,4 mln zł

Obszar objęty przebudową

 

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji
Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji

 

Zdjęcia z realizacji prac: