Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Poprawa stanu nawierzchni Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania , którego głównym celem była poprawa stanu nawierzchni jezdni Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Kościuszki i od ul. Kościuszki do ul. Braci Lewoniewskich jadąc w kierunku Sopotu.Projekt przewidywał poprawę stanu nawierzchni ul. Grunwaldzkiej poprzez wykonanie nakładki z warstw bitumicznych na istniejącą nawierzchnię jezdni po wcześniejszym jej sfrezowaniu.

W ramach prowadzonych prac wymieniona została nawierzchnia na przyległych do jezdni miejscach postojowych oraz zjazdach, a krawężniki wymieniono na nowe. W ciągu ulicy wykonane zostały zjazdy z nawierzchni bitumicznej. Regulację zjazdów wykonano dowiązując się sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego układu drogowego. Zjazdy zachowały ich istniejącą szerokość. Pomiędzy jezdnią a torowiskiem z kostki betonowej koloru grafitowego wykonano tzw. opaskę. 
Dodatkowo na odcinku od Klonowej do Kościuszki odremontowany został chodnik na wysokości Lendziona (przy przejściu dla pieszych) i niewielki fragment chodnika na wysokości De Gaulle"a. 

Wykonawca robót: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z Gdyni
Czas realizacji: 20.07.2016 r. - 31.08.2016 r.
Koszt realizacji: 1,3 mln zł


Lokalizacja inwestycji

 

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:
Stan realizacji prac dn. 16.08.2016 r.

Od późnych godzin wieczornych w dniu 12.08 do nocy 15.08 w Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Braci Lewoniewskich, trwały prace związane z wymianą nawierzchni jezdni. Oprócz wymiany warstw asfaltowych jezdni wymieniono również nawierzchnię na przyległych miejscach parkingowych i zjazdach, ułożono także krawężniki. W ramach realizacji zadania do wykonania pozostaje jeszcze ułożenie ostatniej warstwy asfaltu na wjazdach w ulice boczne - pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Braci Lewoniewskich a także zagospodarowanie zieleni i drobne prace brukarskie.Aktualizacja 07.07.2016 r. 

W postępowaniu przetargowym na realizację zamówienia złożonych zostało 6 ofert. W dniu 7 lipca Zamawiający ogłosił wybór najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu. Po zweryfikowaniu dokumentów największą liczbę punktów przyznawanych na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała oferta złożona przez Firmę Budowlano-Drogową MTM S.A. z Gdyni. Po uprawomocnieniu wyboru oferty podpisana zostanie umowa na realizację robót.