Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, związanego z przebudową nawierzchni ulicy Traugutta w Gdańsku, na odcinku od Cerkwi św. Mikołaja do skrzyżowania z ul. Sobieskiego wraz z przebudową sieci wodociągowej.Zakres rzeczowy obejmował: 

- przebudowę ulicy Traugutta o długości 450 m,
- przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę przyłączy, 
- wymianę wodociągu wraz z próbami szczelności,
- pielęgnację zieleni dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości.

Wykonawca: B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska z Pruszcz Gdańskiego
Czas realizacji: 06.07.2016 r. - 30.11.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 534 tys. zł

Stan przed rozpoczęciem realizacji

Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:

 Stan realizacji prac dn. 22.11.2016 r.

Wykonawca zakończył już prace związane z poziomym oznakowaniem drogi, obecnie na nowej nawierzchni jezdni montowane są progi zwalniające.Stan realizacji prac dn. 20.09.2016 r.

Obecnie na placu budowy zakończono już prace związane z budową wodociągu. Do wykonania w dalszym ciągu pozostają roboty drogowe związane z układaniem chodników i przebudową jezdni.

Stan realizacji prac dn. 26.08.2016 r.

Aktualnie na terenie przebudowy trwają rozbiórki istniejącej nawierzchni chodników po lewej stronie w kierunku skrzyżowania z ul. Sobieskiego oraz miejsc postojowych. Nowa nawierzchnia chodników i miejsc parkingowych wykonywana będzie sukcesywnie razem z zadaniem GIWK, który wykonuje w tym miejscu nowy wodociąg.