Inwestycja miała na celu zwiększenie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie ulic Sobieskiego, Smoluchowskiego i Beethovena poprzez utwardzenie istniejącej drogi dojazdowej i wykonanie ciągu pieszego.Zakres rzeczowy zadania obejmował: 

- wykonanie drogi dojazdowej o szerokości 4,5 m do boiska sportowego przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł; 
- wykonanie ciągu pieszego w kierunku ul. Beethovena o szerokości 2,5 m o nawierzchni żwirowo-gliniastej; 
- budowę oświetlenia napowietrznego na całym odcinku; 
- wykonanie rowu odparowującego wzdłuż ciągu pieszego i drogi dojazdowej; 
- wycinkę drzew; 
- montaż słupków blokujących i organizacja ruchu; 
- zabezpieczenie sieci oraz dokonanie regulacji elementów wodno -kanalizacyjnych.

Wykonawca robót: EUROVIA Polska Spółka Akcyjna z Bielan Wrocławskich
Czas realizacji: 5.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 573 tys. zł

Lokalizacja inwestycji
Zdjęcia po zakończeniu inwestycji:

 


Stan realizacji prac dn. 01.09.2016 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem podbudowy tłoczniowej oraz krawężników.