Inwestycja miała na celu zwiększenie komfortu poruszania się pieszych i pojazdów w obrębie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, poprzez poprawę jakości istniejących ulic oraz ujednolicenie ich nawierzchni. Istniejące ulice miały nawierzchnie niejednorodne oraz w złym stanie technicznym. Zakres zadania obejmował przebudowę ulicy Marcowej na długości ok. 60 m oraz ulicy Mamuszki na długości ok. 157 m. Zakres rzeczowy robót obejmował:

- roboty rozbiórkowe;
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej;
- roboty demontażowe; 
- roboty montażowe; 
- roboty pomiarowe;
- roboty ziemne;
- nawierzchnie;
- podbudowy;
- krawężniki, oporniki, obrzeża;
- elementy związane z regulacją wysokościową elementów wod-kan i gaz.;
- oznakowanie;
- zieleń: wycinka drzew i krzewów, trawniki, pielęgnacja zieleni dla trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji jakości.

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., z Pruszkowa
Czas realizacji: 14.07.2016 r. - 30.09.2016 r.
Koszt realizacji: 225 tys. zł