Przedmiotem realizacji była przebudowa Al. Jana Pawła w Gdańsku na odcinku od ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór. Wykonywane w pasie drogi prace obejmowały remont nawierzchni bitumicznej. Zakres rzeczowy prac obejmował w szczególności: 

- frezowanie nawierzchni; 
- ułożenie siatki przeciwspękaniowej; 
- wykonanie warstwy wyrównawczej;
- wykonanie warstwy ścieralnej z SMA; 
- wykonanie studni rewizyjnych;
- wykonanie pętli indukcyjnych.

Wykonawca: BUDIMEX S.A. 
Czas realizacji: sierpień - wrzesień 2016 r. 
Koszt realizacji: 1,54 mln zł 

Zdjęcia przed realizacją inwestycji

 

Zdjęcia po realizacji inwestycji