Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, polegającego na przebudowie ul. Goplańskiej, wraz z budową kanalizacji deszczowej, na odcinku od ul. Łagowskiej do istniejącego kolektora w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował przebudowę ulicy Goplańskiej o łącznej długości 153 m i szerokości jezdni 6 m wraz z przebudową chodnika o szerokości 1,6 m, budowę kanalizacji deszczowej, montaż bariery segregacyjnej, regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych a także wykonanie trawników.Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

- oznakowanie terenu budowy,
- rozbiórkę nawierzchni drogowych i roboty ziemne pod projektowanymi robotami związanymi z budową infrastruktury podziemnej oraz jezdni i chodników,
- roboty ziemne wykonywane mechanicznie i ręcznie z profilowaniem koryta, oraz związane z zasypaniem zagłębienia terenowego,
- roboty branżowe podziemne – budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę krawężników i nawierzchni drogowych.

Wykonawca inwestycji:
 Budimex S.A
Czas realizacji: 13.10.2016 r. - 15.12.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 545 tys zł

 

Stan realizacji prac dn. 15.11.2016 r. 

Wykonane zostały już odwodnienia oraz kolektor deszczowy. Obecnie realizowane są podłączenia do wpustów deszczowych, równolegle trwają prace rozbiórkowe starej nawierzchni drogi i roboty ziemne.