Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację kolejnego etapu modernizacji nawierzchni ul. Trakt św. Wojciecha w Gdańsku. Realizacja obejmować będzie odcinek od posesji przy ul. Trakt Św. Wojciecha 31/37 (budynek "ZREMB")do wiaduktu Biskupia Górka, ok. 600 m. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje poprawę stanu nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z warstwą przeciwspękaniową na istniejącej konstrukcji jezdni, a ponadto budowę:
• nowych krawężników i obrzeży,
• nowych zatok autobusowych, 
• pasa rozdziału o szer. 2 m z kostki kamiennej 9/11 surowo-łupanej wraz z krawężnikiem kamiennym 
• nowych chodników, 
• nowych zjazdów
• regulację pionową studni i włazów 
• oznakowania pionowego i poziomego,
• wykonanie trawnika
• pielęgnację trawników w okresie pierwszych 12 miesięcy, 

Wykonawca robót: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni
Termin realizacji robót lipiec - wrzesień 2017 r. 
Koszt realizacji: 2,7 mln zł 

Widok przed rozpoczęciem realizacji

 

Widok po zakończeniu realizacji


Aktualizacja 29.09.2017 r. 


W związku z zakończeniem robót drogowych na piątek, 29 września w godzinach wieczornych planowane jest przywrócenie docelowej organizacji ruchu na Trakcie Św. Wojciecha w Gdańsku. Ruch odbywać się będzie dwoma pasami ruch zarówno w kierunku Gdańska jak i Pruszcza Gdańskiego. Na zadaniu trwa jeszcze procedura odbiorowa poszczególnych branż, po zakończeniu której draga zostanie przekazana użytkownikowi. 


Aktualizacja 15.09.2017 r.

Aktualnie na terenie budowy wykonywane są prace związane z układaniem poszczególnych warstw nawierzchni.

Aktualizacja 12.09.2017 r.


Uwaga!!! Od 15 września zmiany w organizacji ruchu na Trakcie Św.Wojciecha!

W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac na Trakcie Św. Wojciecha, polegającym na układaniu poszczególnych warstw nawierzchni, planowane jest wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:

- od piątku 15 września (w godzinach nocnych) planowane jest przełożenie ruchu 
z jedni w kierunku Gdańska na jezdnię w kierunku Pruszcza Gdańskiego, taka organizacja ma potrwać do niedzieli 17 września, do godzin popołudniowych;

- od godzin wczesno-porannych w poniedziałek 18 września planowane jest przełożenie ruchu z jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego na jezdnię w kierunku Gdańska, taka organizacja ma potrwać do wtorku 19 września do godzin popołudniowych;

- od godzin wczesno-porannych w środę 20 września, planowane jest poprowadzenie ruchu po jednym pasie na obu jezdniach – w kierunku Gdańska i w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ!!!

Aktualizacja 6.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy sukcesywnie trwają prace związane z rozbiórkami, wykonywaniem obrzeży oraz chodników.

Aktualizacja 24.08.2017 r.

UWAGA! UWAGA! Od soboty 26.08.2017 zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na Trakcie Św. Wojciecha.

W związku z rozpoczęciem prac na II etapie inwestycji od soboty 26 sierpnia godz. 6.00, nastąpi zmiana w tymczasowej organizacji ruchu. Jezdnia w kierunku Pruszcza Gdańskiego, na odcinku od wiaduktu Biskupia Górka do posesji nr 31/37 (budynek "ZREMB") zostanie wyłączona, a ruch skierowany zostanie dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Gdańska. 
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ!!!

Aktualizacja 22.08.2017 r.

Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku centrum, natomiast na prawej stronie drogi, która została wyłączona z ruchu trwają zaawansowane roboty na chodnikach, zjazdach z drogi oraz zatoczkach autobusowych. W najbliższym czasie wykonawca planuje frezowanie nawierzchni prawej strony jezdni.

Aktualizacja 3.08.2017 r.

Obecnie na terenie budowy ustawiane są krawężniki przy jezdni w stronę Centrum, wykonywane są również roboty sieciowe, wpusty i przykanaliki.

Aktualizacja 31.07.2017 r.

UWAGA !!! Po kilkudniowej przerwie spowodowanej intensywnymi opadami deszczu od poniedziałku 31 lipca wznowione zostaną prace drogowe na Trakcie Św. Wojciecha!

Jezdnia w kierunku Gdańska, na odcinku od posesji nr 31/37 (budynek "ZREMB") do wiaduktu Biskupia Górka (ok. 650 m) zostanie wyłączona, a ruch skierowany zostanie dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Pruszcza Gdańskiego.

Ruch pieszy odbywać się będzie wydzielonymi pasami po istniejących chodnikach i przejściach dla pieszych. Ten etap organizacji ruchu potrwa do końca sierpnia.

O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Prosimy o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności !!!

Aktualizacja 28.07.2017 r. 

UWAGA !!!

Z uwagi na intensywne opady deszczu na Trakcie Św. Wojciecha w dniu 27 lipca prace zostały wstrzymane, jednocześnie przywrócona została pierwotna organizacja ruchu. Oznacza to, że ruch odbywa się dwukierunkowo dwoma pasami, zarówno w stronę Pruszcza Gdańskiego jak i w stronę Gdańska. Planowany termin ponownego wprowadzenia zamiennej organizacji ruchu to poniedziałek, 31.07.2017 r. Termin ten może ulec zmianie.


Aktualizacja 20.07.2017 r. 

UWAGA !!!

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją nawierzchni Traktu św. Wojciecha od najbliższego wtorku (25.07) planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od posesji 31/37 (budynek "ZREMB") do wiaduktu Biskupia Górka (ok. 650 m). 

Zmiana polegała będzie na wyłączeniu jezdni w kierunku Gdańska i skierowaniu ruchu dwukierunkowo na jezdnię w kierunku Pruszcza Gdańskiego. 

Ruch pieszy odbywać się będzie wydzielonymi pasami po istniejących chodnikach i przejściach dla pieszych. Ten etap tymczasowej organizacji potrwa do końca sierpnia. 


O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem. W kolejnym etapie wyłączona z ruchu zostanie jezdnia w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności!!!


Aktualizacja 06.07.2017 r. 


O realizację zadania ubiegało się 5 wykonawców. Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni. Umowa na realizację robót podpisana została 5 lipca, a wybrany w postępowaniu wykonawca na wykonanie zadania ma czas do końca września br. W najbliższych dniach nastąpi przekazanie wykonawcy placu budowy. O planowanych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.