Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska na zlecenie Gminy Miasta Gdańska zrealizowała zadanie, którego przedmiotem była poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej oraz budowa przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska w ramach zadania Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.
Zakres zamówienia obejmował wykonanie dwóch zadań:

1) Poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz na fragmencie jezdni wykonanie nowej konstrukcji, a ponadto wykonanie:
- nowych zatok autobusowych,
- nowego chodnika,
- remontu fragmentu ścieżki rowerowej,
- montażu ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci,
- odtworzenie pętli indukcyjnych,
- regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej,
- wymianę wpustów deszczowych i studzienek,
- oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie trawnika oraz pielęgnacja.

2) Budowa przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto:
- wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej,
- uzupełnienie oświetlenia parkowego,
- wykonanie oznakowania drogowego,
- montaż podpórek,
- zagospodarowanie zieleni.

Wykonawca inwestycji: Kruszywo Sp. z o.o.
Czas realizacji: lipiec-grudzień 2017r.
Koszt realizacji: ok. 4 mln złotych

Widok przed realizacją

 

 

 

Widok po zakończeniu realizacji 

 

 

Aktualizacja, 28.12

Koniec prac na ul. Chłopskiej!

19 grudnia nastąpił odbiór robót na ul. Chłopskiej w Gdańsku. Dzięki inwestycji kierowcy i rowerzyści bardziej komfortowo poruszać się będą po ul. Chłopskiej, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej. W ramach zamówienia poprawiono stan nawierzchni ul. Chłopskiej na wspomnianym odcinku, wyremontowano także fragment ścieżki rowerowej. Nie zapomniano także o pieszych i osobach korzystających z komunikacji miejskiej. Inwestycja obejmowała także budowę nowego chodnika i zatok autobusowych. 


Aktualizacja 05.12.2017 r.

UWAGA KIEROWCY zmiany na ul. Chłopskiej!!!
Dziś ok. godziny 15 tej bez utrudnień pojedziemy ulicą Chłopską w kierunku Sopotu. Otwarte dla ruchu zostaną dwa pasy jezdni na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Pomorskiej. 
Do końca tygodnia pozostanie zawężenie jezdni na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rzepichy jadąc w kierunku Gdańska, dalej na odcinku do ul. Rzepichy do ul. Piastowskiej dostępne będą już oba pasy jezdni. 


Aktualizacja 21.11.2017 r.

UWAGA! ZMIANY NA UL. CHŁOPSKIEJ W NOCY W DNIACH OD 22.11.17 r. - 26.11.17 r. 

W środę 22.11.2017 r. wykonawca robót przystąpi do ostatniego etapu prac polegających 
na wykonaniu warstwy ścieralnej nawierzchni na całym remontowanym odcinku. W związku z tym od 22.11.2017 r.- 24.11.2017 r. w godzinach 22.00 - 5:00 nastąpi całkowite zamknięcie 
ul. Chłopskiej na odcinku Piastowska / Pomorska wraz ze skrzyżowaniami w kierunku Sopotu. 
Ul. Chłopska w kierunku Gdańska (od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej) będzie udostępniona 
do ruchu bez możliwości „przecięcia” skrzyżowań. Natomiast w dniach od 24.11.2017 r. - 25.11.2017 r. oraz 26.11.2017 r. - 27.11.2017 r. od godziny 22.00 do godz. 05.00 zamknięta będzie dla ruchu ul. Chłopska od skrzyżowania ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej w kierunku Gdańska Głównego. Relacja Gdańsk – Sopot będzie dostępna dla kierowców, jednak z brakiem możliwości przejazdu poprzecznie przez skrzyżowania w kierunku ul. Grunwaldzkiej. Jednocześnie informujemy, że w ciągu dnia, niezmiennie ruch z ul. Pomorskiej w kierunku Jelitkowa i w kierunku ul. Gospody odbywać się będzie poprzez zawrotkę ulicą Chłopską. 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY KIEROWCÓW O WYROZUMIAŁOŚĆ!


Aktualizacja 13.11.2017 r.

UWAGA! ZMIANY NA UL. CHŁOPSKIEJ/POMORSKIEJ!

Od 15 listopada planowane jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu polegającej na poprowadzeniu ruchu z ul. Pomorskiej w kierunku Jelitkowa i w kierunku ul. Gospody - ulicą Chłopską (poprzez zawrotkę). Zmiana wynika z rozpoczęcia kolejnego etapu prac, związanego z wykonywaniem warstw bitumicznych jezdni.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY I PROSIMY KIEROWCÓW O WYROZUMIAŁOŚĆ!
O kolejnych zmianach poinformujemy z wyprzedzeniem.

Aktualizacja 30.10.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem konstrukcji jezdni oraz korytowaniem na skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Chłopskiej. Trwa również budowa chodnika przy ul. Pomorskiej. 

Aktualizacja 20.10.2017 r.

Informujemy, że od 21.10.2017 r. od godziny 7.00, w związku z realizacją przebudowy ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej w Gdańsku, zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu - ruch pojazdów odbywać się będzie na zewnętrznych pasach ruchu. Zmiana ta potrwa do drugiej połowy listopada. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. 

Jednocześnie informujemy, że w czasie realizacji robót, po sfrezowaniu warstw asfaltu stwierdzono, że naprawy wymaga również podbudowa drogi. Z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego zakresu, prace na terenie budowy wydłużyły się. Zgodnie z umową termin zakończenia zadania planowany był na koniec października, jednakże z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych termin ten został przełożony do końca listopada br. 


Aktualizacja 2.10.2017 r.

Obecnie na placu budowy trwają prace związane z budową nowej konstrukcji na skrzyżowaniu z ul. Piastowską i Pomorską. Niebawem rozpocznie się układanie nawierzchni na zatokach autobusowych


Aktualizacja 04.09.2017 r. 

Na terenie budowy wykonano roboty rozbiórkowe związane m.in. ze sfrezowaniem nawierzchni zajętych pasów jezdni. Na pasie jezdni w stronę Gdańska przystąpiono do prac związanych z wykonaniem chodników oraz miejsc postojowych, a także nowej zatoki autobusowej. Po zakończeniu tych prac istniejący przystanek autobusowy zostanie przeniesiony w miejsce obecnie wykonywanego. O terminie planowanej zmiany przystanku będziemy informować z wyprzedzeniem. 

Aktualizacja 7.08.2017 r. 

UWAGA KIEROWCY !!! W najbliższą środę, 9 sierpnia planowane jest rozpoczęcie I etapu robót związanych z poprawą stanu ul. Chłopskiej w Gdańsku. Prace prowadzone będą na odcinku ul. Chłopskiej od ulicy Pomorskiej do ul. Piastowskiej. Pierwszy etap prac związany jest z remontem chodnika usytuowanego po prawej stronie ulicy - patrząc w kierunku Gdańska. Z uwagi na prowadzone prace przystanek autobusowy „Pomorska” przeniesiony zostanie o ok. 50 m w kierunku Gdańska. Prowadzone w tym etapie prace nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu pojazdów. 

Dodatkowo od 11 sierpnia (piątek) planowane jest wprowadzenie kolejnego II etapu prac i rozpoczęcie robót drogowych. Obowiązująca w tym etapie organizacja ruchu polegać będzie na wyłączeniu z ruchu, na całej długości realizowanego odcinka, skrajnego- zewnętrznego pasa jezdni, zarówno w kierunku Sopotu, jak i w kierunku Gdańska. W związku z powyższym ruch samochodów, na całej długości, zawężony zostanie do jednego pasa jezdni. Organizacja ruchu w tej formie potrwa ok. 40 dni i zakończy się w połowie września br. W tym czasie na remontowanym odcinku ul. Chłopskiej prowadzone będą prace rozbiórkowe i brukarskie. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem.


Aktualizacja 13.07.2017 r. 
W postępowaniu przetargowym o realizację zadania ubiegało się 3 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskała firma KRUSZYWO Sp. z o.o. z miejscowości Linia. Umowa na realizację zadania podpisana została w dniu 6 lipca. W najbliższych dniach przekazany zostanie Wykonawcy plac budowy. Zgodnie z podpisanym dokumentem Wykonawca robót na realizację zadania ma czas do końca października br. O planowanych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.