Przedmiotem zamówienia była realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku oraz budowa oświetlenia wraz z remontem chodników w ul. Klonowej w Gdańsku.

 Budowa oświetlenia wraz z przebudową jezdni i chodników w ul. Szarej w Gdańsku, w tym: remont naświetli, wymianę istniejących wpustów deszczowych, wymianę studni, ułożenie linii oświetleniowych, regulację wysokości studzienek kanalizacyjnych, montaż szafy oświetleniowej, słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych z LED-owym źródłem światła, rozbiórkę istniejących nawierzchni, chodnika, krawężników, ułożenie nawierzchni stanowisk postojowych, zjazdów, chodnika, ułożenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie oznakowania pionowego, aranżacja zieleni.


Czas realizacji zadania: maj – październik 2017 r.
Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. 
Koszt realizacji zadania ( ul. Szara): ok.1,17 mln zł

Widok przed realizacją

Widok po zakończeniu realizacji zadania

 

Stan realizacji prac dn. 31.08.2017 r.

Obecnie na placu budowy wykonywane są chodniki oraz miejsca postojowe po prawej stronie jezdni w kierunku Kościoła. W dalszym ciągu trwają prace branży sanitarnej.

2) Część 2 zamówienia: Przedmiotem zadania była budowa oświetlenia wraz z remontem chodników w ul. Klonowej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: ułożenie linii oświetleniowych montaż szafy oświetleniowej i słupów oświetleniowych wraz z montażem opraw oświetleniowych z ledowym źródłem światła, rozbiórki istniejącego chodnika, elementów dróg tj. krawężniki, obrzeża betonowe, prace ziemne i budowlane, odtworzenie terenów zielonych, oznakowanie pionowe i poziome, nowe nasadzenia i pielęgnację zieleni.

Wykonawca: WPRD GRAVEL z Gdańska
Czas realizacji: maj-listopad
Koszt realizacji zadania (ul.Klonowa): ok. 445 tys.zł

Widok przed realizacją

Widok po zakończeniu realizacji zadania:

 

 

 


Stan realizacji prac dn. 28.09.2017 r. 

Na terenie ul. Klonowej wykonawca robót ogrodził teren i przystąpił do prac rozbiórkowych oraz ziemnych.