Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania polegającego na budowie chodnika z oświetleniem od ronda na ul. Świrskiego do istniejącego ciągu pieszego do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.Zakres realizacji obejmuje:

- budowę chodnika;
- regulację studzienek;
- wykonanie oświetlenia;
- pielęgnację zieleni


Czas realizacji: listopad – kwiecień 2018 r.
Koszt realizacji: ok. 297 tys. zł
Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania
Widok po zakończeniu realizacji zadania


Aktualizacja 28.03.2018 r.

Na terenie budowy trwają prace wykończeniowe związane z montażem oświetlenia. Wykonawca przygotowuje się również do zagospodarowania zieleni.


Aktualizacja 8.03.2018 r.

Aktualnie wykonawca przygotowuje się do montażu oświetlenia. Ponadto zakończono prace związane z układaniem nawierzchni chodnika.


Aktualizacja 28.12.2017 r.

Prace na budowie prowadzone są sukcesywnie. Aktualnie wykonawca przygotowuje się do układania kostki brukowej. Ponadto ułożone zostały betonowe krawężniki. 


Aktualizacja 10.11.2017 r.

O realizację zadania ubiegało się pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma WPRD GRAVEL Sp. z o.o. z Gdańska. Umowa na realizację zadania została podpisana 07.11.2017 r. Planowany termin zakończenia robót to kwiecień 2018 r.