Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania związanego z modernizacją i budową chodników w ul. Jesionowej w Gdańsku. 


Zakres zadania obejmował modernizację i remont chodników wraz z niezbędnym remontem nawierzchni jezdni przylegających do remontowanych chodników na terenie Miasta Gdańska.

Wykonawca inwestycji: POLEKO Budownictwo z Gdańska
Czas realizacji: lipiec-listopad
Koszt realizacji: ok. 1,2 mln zł