Zakończyła się realizacja inwestycji, ktorej przedmiotem była realizacja ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Zakres rzeczowy zamówienia obejmował budowę ulicy Nowej Turystycznej na odcinku od ulicy Turystycznej do ulicy Przegalińskiej w Gdańsku Sobieszewie wraz z przebudową fragmentu ulicy Przegalińskiej.

 


Zadanie obejmowało m.in. :

1. Budowę ulicy Nowej Turystycznej w tym:

a) budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,2 m wraz z budową mostu przez kanał „Młynówka", parkingu, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego i usunięciem kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Turystycznej do kanału „Młynówka" - odcinek długości ok. 250 m;

b) budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 5,0 m i 7,0 m (w rejonie mostku na kanale B) z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,2 m wraz z budową mostków przez kanał B i C, oświetlenia, kanału technologicznego i elementów odwodnienia terenu (przepusty, mostki, rowy odwaniające) na odcinku od kanału „Młynówka" do ulicy Przegalińskiej - odcinek długości ok. 1970m;

c) przebudowę jezdni ulicy Przegalińskiej o szerokości 6,0 m na długości ok. 100 m wraz z budową obustronnych poboczy, oświetlenia i elementów odwodnienia terenu (rowów odwadniających) i usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną;

2. Budowę infrastruktury wod. - kan. w ul. Nowej Turystycznej

Wykonawca: konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. wraz z Bituminium Sp. z o.o.
Czas realizacji: marzec – sierpień 2018 r.
Koszt realizacji: ok. 23,6 mln zł.

Mapa poglądowa inwestycji
Aktualizacja 1.08.2018 r.

Aktualnie trwają procedury odbiorowe.

Aktualizacja 16.07.2018 r.

W ramach zadnia od ul. Przegalińskiej została ułożona warstwa bitumiczna ścieralna. Do końca tygodnia planowane jest położenie nawierzchni na całej trasie. Zakończono budowę trzech mostów nad kanałami.
Równocześnie ustawiono 8 tymczasowych zbiorników retencyjnych podłączonych do przepompowni kanalizacji sanitarnej na potrzeby zlotu harcerskiego w sierpniu 2018.


Aktualizacja 06.06.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają zaawansowane prace drogowe, elektryczne oraz telekomunikacyjne. Wykonany został częściowo mostek nad kanałem Młynówka.


Aktualizacja 16.03.2018 r.

Na terenie budowy trwają pierwsze prace przygotowawcze.

Aktualizacja, 14.03.2018 r.

13 marca podpisano umowę na realizację robót. Przetarg wygrało konsorcjum firm Kruszywo Sp. z o.o. wraz z Bituminium Sp. z o.o. Zgodnie z umową, prace mają zakończyć się w lipcu 2018 roku. W imieniu Gminy Miasta Gdańska inwestycje koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Koszt zadania opiewa na kwotę 23,5 mln zł.

Aktualizacja 25.01.2018 r.

Planowane na 26 stycznia otwarcie ofert zostało przełożone na piątek, 2 lutego 2018 r.