Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zrealizowaliśmy komercjalizację terenów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) wzdłuż Trasy Sucharskiego, rozciągających się w stronę Portu Gdańsk i Terminala DCT.

Celem projektu była poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł dojazdu od strony miasta poprzez m.in. przebudowę ul. Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej. Poprawa stanu nawierzchni dróg dojazdowych do Portu Wewnętrznego i ich jakości, zwiększenie ich przepustowości, koordynacja z modernizacją sieci kolejowej obsługującej Port Gdańsk.

I etap inwestycji zakładał budowę infrastruktury wodociągowej o długości ponad 1,2 km i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. W ramach prac wykonywany jest odcinek drogi o długości ok. 500 metrów od budynku, w którym mieści się biurowiec KOGA do przepompowni ścieków w ciągu ulicy Andruszkiewicza.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Termin realizacji: kwiecień 2018 - maj 2019 
Koszt inwestycji: 15 mln. zł

Widok przed realizacją zadania

 

 

Aktualizacja 19.06.2019 r.

Widok po zakończonej realizacji zadania

PCI 06 19 16

Aktyalizacja 15.05.2019 r.

Na terenie budowanego ukladu drogowego trwają prace wykończeniowe, do ułożenia pozostala ostatnia warstwa ścieralna oraz rozmalowanie oznakowania poziomego. Prace wykończeniowe  prowadzone są  również przy przepompowni ścieków.  

PCI 05 19 17

Aktualizacja 20.03.2019 r.

Zakończono prace przy nasypie i budowie chodników. Zainstalowano hydranty przy drodze. Wykonawca zrealizował zadanie podłączenia kanalizacji deszczowej.

PCI 03 19 7

Aktualizacja 09.01.2019 r.

Na terenie budowy wylano kolejną warstwę asfaltu, wzdłuż drogi ułożono krawężniki oraz ułożono chodnik z kostki brukowej. Zostały ustawione nowe lampy drogowe.  

DJI 0679

Aktualizacja, 07.11.2018 r.

Obecnie prowadzone są prace związane z wykonaniem nasypu, tj. nasypaniem gruntu niewysadzinowego oraz wzmocnienie powierzchniowe podstawy nasypu specjalnym materacem. Trwają prace nad budową sieci sanitarnej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przebudowa urządzeń melioracyjnych.

DSC06838

Aktualizacja, 10.08.2018 r.

Aktualnie są prowadzone prace związane z wykonywaniem nasypów (wzmocnienia powierzchniowe podstawy nasypu materacem). Prowadzona jest budowa sieci wodociagowej oraz sanitarnej. Powstaje przepompownia ścieków a także kanalizacja deszczowa. Układane są krawężniki betonowe.

PCI X 1


Aktualizacja, 05.09.2018 r.

W ramach inwestycji prowadzone są prace zwiazane z montażem kolumn pod konstrukcję nasypu. Wykonywane są warstwy zabezpieczające powierzchnię ( warstwy transmicyjne ) oraz przepompownia ścieków.

DSC04304

Aktualizacja, 23.07.2018 r.

Aktualnie wykonywane są kolumny betonowe pod konstrukcję jezdni (palowanie)
Równolegle prowadzone są prace na terenie inwestycji związane z branżą wodno-kanalizacyjną ( kanał sanitarny ).

 

 

 Aktualizacja, 13.06.2018 r.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji rozpoczął pracę od usuwania warstwy humusu i jest w trakcie likwidacji starych rowów melioracyjnych.Aktualizacja, 11.04.2018 r.

Przetarg na budowę wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., z którym podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. Prace potrwają do października 2018 r.