Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy węzła integracyjnego Osowa wraz z trasami dojazdowymi.

Utworzenie węzła w Osowej zostanie zrealizowane poprzez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów przy przystanku PKM. Parkingi będą dysponować 40 miejscami dla samochodów osobowych i 100 dla rowerów. Węzeł w Osowej stworzy sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy, a także we wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych. W zakres rzeczowy zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

- przebudowę infrastruktury komunikacyjnej służącej do usprawnienia funkcjonowania węzła integracyjnego Osowa, która obejmuje przebudowę istniejącej pętli autobusowej wraz z niezbędną drogą dojazdową przy budynku dworca PKP/PKM Gdańsk Osowa w ciągu ulicy Barniewickiej
- przebudowę pętli autobusowej
- pojemność dla 3 linii kończących trasę,
- przystanki - układ kierunkowy dla linii przelotowych,
- wiaty z zintegrowanymi tablicami SIP,
-wykonanie dwuwariantowej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania parkingu dla rowerów na około 100 miejsc (dwie różne lokalizacje)


Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej to czerwiec 2018 r.
Aktualizacja

Dla węzła w Gdańsku Osowej w styczniu podpisana została umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej. Projekt wykonuje Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska i na jego wykonanie ma czas do czerwca br.