RPO EFRR

Trwa opracowywanie dokumentacji  projektowej dla zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz.

Projekt, który powstanie, będzie oparty na koncepcji, która zakłada:

  • Budowę 3 miejsc postojowych Kiss& Ride
  • Budowę 2 miejsc postojowych dla taksówek
  • Budowę 2 parkingów rowerowych po dwóch stronach ul. Dmowskiego
  • Dowiązanie układu drogowego do parkingów rowerowych
  • Budowę dwustronnych tablic informacji pasażerskiej

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”

Inwestycja otrzymała dofinansowanie unijne i jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Osi Priorytetowej 9 Mobilność, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Więcej informacji na temat finansowania projektu na gdansk.pl

142026

Zdjęcie: Dominik Paszliński/ gdansk.pl

Aktualizacja, 23.01.2020 r.

Prace nad dokumentacją projektową mają potrwać 7 miesięcy od daty podpisania umowy, która zostanie podpisana 9 stycznia. Dokumentację opracuje firma Highway Sp.z.o.o. Kosz to ok. 392 tys. złotych.