Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej”.

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania pn. "Budowa ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej".

Oferty przetargowe poznamy 20 sierpnia, termin realizacji zadania to grudzień 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował:
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie jezdni z płyt typu Yomb wraz z pasami oraz skrzyżowaniami z kostki betonowej,
- wykonanie chodników z płyt betonowych,
- wykonania zjazdów z kostki betonowej,
- wykonania nawierzchni żwirowej pobocza i jezdni,
- wykonanie przydrożnych muld odwadniających,
- wykonanie skarp,
- regulację pionową do projektowanej niwelety studni kanalizacji sanitarnej,
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych do projektowanej niwelety,
- zmianę lokalizacji hydrantu p-poż.,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami ochronnymi,
- regulację pionową do projektowanej niwelety studni telekomunikacyjnych,
- montaż oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych,
- odtworzenie terenu przyległego do inwestycji poprzez oczyszczanie oraz wykonanie humusowania i zatrawiania,
- pielęgnacja zieleni.

Widok przed realizacją zadania

Gostynska 07 19 3