Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji zadania związanego z budową objazdu Bramy Nizinnej oraz przebudową ul. Mostowej w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in. :

1)            Budowa i przebudowa układu drogowego;

2)            Rozbiórka i budowa obiektu mostowego;

3)            Renowacja istniejących murów ceglanych;

4)            Elementy małej architektury;

6)            Uzbrojenie podziemne:

- przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa i budowa sieci wodociągowej,

- rozbiórka istniejącego kanału sanitarnego,

- budowa i przebudowa sieci oświetleniowej i urządzeń elektroenergetycznych,

- budowa kanału technologicznego,

- budowa i przebudowa kanalizacji teletechnicznej,

- budowa i przebudowa sieci gazowej.