Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - W przygotowaniu

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania pn. "Budowa ul. Gostyńskiej na odcinku od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej".

Oferty przetargowe poznamy 20 sierpnia, termin realizacji zadania to grudzień 2019 r.

Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował:
- budowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie jezdni z płyt typu Yomb wraz z pasami oraz skrzyżowaniami z kostki betonowej,
- wykonanie chodników z płyt betonowych,
- wykonania zjazdów z kostki betonowej,
- wykonania nawierzchni żwirowej pobocza i jezdni,
- wykonanie przydrożnych muld odwadniających,
- wykonanie skarp,
- regulację pionową do projektowanej niwelety studni kanalizacji sanitarnej,
- regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych do projektowanej niwelety,
- zmianę lokalizacji hydrantu p-poż.,
- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami ochronnymi,
- regulację pionową do projektowanej niwelety studni telekomunikacyjnych,
- montaż oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinkę drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych,
- odtworzenie terenu przyległego do inwestycji poprzez oczyszczanie oraz wykonanie humusowania i zatrawiania,
- pielęgnacja zieleni.

Widok przed realizacją zadania

Gostynska 07 19 3

 

 

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej w ul. Jana Pawła II na wysokości Kościoła Opatrzności Bożej.

Przygotowujemy się do realizacji zadania polegającego na poprawie stanu nawierzchni ul.Świętokrzyskiej, na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej.

UE spojnosci

Ogłosiliśmy przetarg  na realizację budowy linii tramwajowej Nowa Warszawska. 

 

 

Przygotowjemy się do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ul. Podwale Przedmiejskie i otwarciu skrzyżowania z ul. Łąkową. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także sieć kanalizacji sanitarnej.

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotowuje do realizacji inwestycję dotyczącą budowy ulicy Nowej Jabłoniowej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta o dużej koncentracji miejsc pracy