Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Przystąpiliśmy do realizacji zadania związanego z budową układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej.

Zamówienie obejmuje budowę infrastruktury drogowej służącej skomunikowaniu budowanego centrum edukacyjnego w ciągu ul. Nowej Bulońskiej (odcinek na południe od skrzyżowania z ul. Jabłoniową) z osiedlem Lawendowe Wzgórze z istniejącą infrastrukturą drogową w Gdańsku wraz z połączeniem do tymczasowego układu dojazdu od ul. Warszawskiej.

Teren objęty inwestycją zostanie również zagospodarowany w zakresie zieleni.

Zadanie obejmuje w szczególności:

- roboty drogowe
- oświetlenie uliczne
- monitoring
- małą architekturę
- tunel dla pieszych
- zagospodarowanie zieleni
- kanalizację deszczową

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to maj 2019 r.

Plan sytuacyjny inwestycji

Aktualizacja 15.04.2019 r.

W ramach realizacji zadania wykonywane są prace przy tunelu, murach oporowych oraz roboty brukarskie. Równocześnie prowadzone są prace konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej odcinka drogi dojazdowej do szkoły.

DojazdSzkolaJabl 04 19 1

 

Aktualizacja 14.02.2019 r.

Wykonano ok 80% robót na kanalizacji deszczowej, prace będą kontynuowane kiedy poprawią się warunki atmosferyczne. W zakresie prac przy tunelu dla pieszych wykonano ustrój nośny. Prace ziemne w okolicy ronda wstrzymano ze względu na warunki atmosferyczne.

Dojazd Jabloniowa 02 19 4

Aktualizacja 27-12-18

Realizowane zadanie jest na etapie budowy tunelu dla pieszych, na dzień 27 grudnia zostały wykonane prace polegające na betonowaniu jego konstrukcji.

Aktualizacja 22-10-18

Trwają roboty ziemne, prace związane z kanalizacją deszczową oraz budową tunelu dla pieszych.

Njabloniowa X 3

Njabloniowa X 3

Aktualizacja 27-09-18

Aktualnie na terenie budowy trwają prace ziemne związane z realizacją  zadania.

Ukl Jabl X 5

 

Aktualizacja 5.06.2018 r.

30 maja podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem Konsorcjum firm: Lider NDI S.A. i Partner NDI Sp.zo.o. z Sopotu na realizację zadania ma czas do maja 2019 roku.