Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Modernizacja ul. Hallera w Gdańsku na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza oraz na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Przystąpiliśmy do realizacji zadnia: „Modernizacja ul. Hallera w Gdańsku na odcinku od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja) – jezdnia w kierunku Brzeźna (odcinek I) oraz na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki – jezdnia w kierunku Brzeźna (odcinek II)” w ramach zadania pn. Modernizacja dróg na terenie Gdańska

Zakres rzeczowy zamówienia będzie obejmował:

Modernizację ul. Hallera w Gdańsku, na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 900 m, poprzez wykonanie:

  • remontu nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni na całym remontowanym odcinku,
  • remont nawierzchni zatok postojowych,
  • remontu nawierzchni chodników,
  • wymiany krawężników i obrzeży,
  • regulacji sytuacyjnej i wysokościowej dość, chodników oraz zjazdów z posesji do posesji w granicach pasa drogowego i na działkach przyległych do pasa drogowego,
  • regulacji armatury i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,
  • oznakowanie poziomego i pionowego,
  • nasadzeń trawników wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,
  • nasadzeń krzewów wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości.

Widok przed realizacją zadania Hallera 12 19 10


Termin wykonania zadania jest zaplanowany na koniec czerwca 2020 r.

Aktualizacja, 11.02.2020 r.

Umowę na realizację zadania podpisano z firmą MTM S.A. Koszt inwestycji wynosi ok. 2,9 mln złotych. Termin realizacji to czerwiec 2020 r. Wykonawcą zadania jest firma MTM S.A, która obecnie kontraktuje materiały niezbędne do przeprowadzenia prac. Rozpoczęcie robót planowane jest w marcu. Do tego czasu zostaną uzgodnione zmiany w organizacji ruchu, o których informować będziemy w najbliższym czasie w osobnym komunikacie.