Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 Logo unijne Osowa 2

Przystąpiliśmy do realizacji zadania związanego z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III. Niebawem rozpoczniemy prace na ul. Koziorożca, Keplera i Zeusa.

Zakres prac na ul. Koziorożca obejmuje odcinek od ul. Nowy Świat do ul. Jednorożca. Przewidziano budowę jezdni o łącznej szerokości 6 metrów. Wybudowane zostaną ronda na skrzyżowaniach: ul. Koziorożca z ul. Junony, ul. Koziorożca z ul. Jednorożca i z ul. Nową Koziorożca, ul. Nowej Koziorożca i z ul. Niedziałkowskiego. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Niedziałkowskiego z ul. Starą Koziorożca. Powstaną także obustronne chodniki na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Junony. Na pozostałym fragmencie ulicy przewidziano chodnik jednostronny po wschodniej stronie ulicy, a po zachodniej stronie ulicy powstanie ciąg pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego.

Ułożona zostanie instalacja wodociągowa, kanalizacja deszczowa, gazowa i teletechniczna. Ponadto wzdłuż ul. Koziorożca pojawią się elementy tzw. „małej architektury” i oświetlenie.

Roboty przewidziano również na ul. Zeusa. Prace odbywać się będą na odcinku od ul. Junony do Nowego Światu. Mieszkańcy ul. Zeusa zyskają nie tylko nawą nawierzchnię jezdni o szerokości 5,5 m (2x2,75 m), i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Zarówno na ul. Zeusa jak i ul. Koziorożca wykonana zostanie sieć gazowa. Także na ul. Zeusa pojawią się ławki i kosze. Przetarg dotyczy także ul. Keplera (Nowej Spadochroniarzy), która zyska nową sieć wodociągową.

Zadanie było elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk” o całkowitej wartości ponad 131 mln zł. Projekt dofinansowany w wysokości ponad 80 mln z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Termin realizacji - grudzień 2020 r.

Poglądowa mapa lokalizacji dla ul. Kaziorożca

Koziorozca

 

Poglądowa mapa lokalizacji dla ul. Zausa

Zeusa1

Aktualizacja, 18.03.2020 r.

W poniedziałek, 30 marca planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Junony. Od godz. 6 rano ruch pojazdów na skrzyżowaniu ul. Junony z ul. Koziorożca będzie odbywał się objazdem poprowadzonym wzdłuż ul. Junony obok istniejącego ronda.

Zmiany nie wpłyną na kursowanie autobusów. Ruch pieszy będzie zachowany. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca maja 2020 r.

Junony 18 03 20c szablon OpenStreetMap

Aktualizacja, 13.03.2020 r.

Na obu ulicach  trwają prace związane z budową warstw podbudowy jezdni. Kontynuowane są roboty przy budowie chodników.

Zeusa 03 20 17

 Aktualizacja, 17.02.2020 r.

W poniedziałek (24 lutego) w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Koziorożca. Zamknięty zostanie odcinek, od ronda Niedziałkowskiego/Sołdka do wjazdu do pasażu handlowego. Ruch autobusów zostanie wyłączony na tym odcinku.

Informacja o zmianie trasy autobusu zostanie podana w osobnym komunikacie przez ZTM. Zmiany będą obowiązywały co najmniej do końca marca. Dojście dla pieszych do pawilonów handlowych będzie możliwe po nowym chodniku od strony ul. Nowej Koziorożca. Wjazdy i dojścia do posesji zostaną utrzymane.

Koziorozca 10 02 20

Aktualizacja, 17.02.2020 r.

Na ul. Koziorożca trwa budowa układu drogowego. Na fragmencie ulicy ułożono warstwy wiążące nawierzchni. Jednocześnie metodą miktorunelingu prowadzone są roboty przy budowie kanalizacji deszczowej. Na ul. Zeusa także trwają roboty drogowe i układanie krawężników. Na tej ulicy zakończono już prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Koziorozca 02 20 6

Aktualizacja, 21.01.2020 r.

Na ul. Zeusa trwa wykonywanie kanalizacji deszczowej i budowa oświetlenia. Prowadzone są także prace drogowe. Zakończono już roboty związane z instalacją gazową. Na ul. Koziorożca trwają prace przy budowie układu drogowego. Wykonywane są fundamenty pod słupy oświetleniowe. Prowadzony jest także mikrotuneling kanalizacji deszczowej.

Koziorozca 01 20 24

 

Aktualizacja 14.01.2020 r.

W środę, 15 stycznia planowane jest wprowadzenie zmian w tymczasowej organizacji ruchu na ul. Zeusa. Od godziny 8 rano zamknięty zostanie odcinek ul. Zeusa, od ul. Junony do wysokości wjazdu na osiedle RAI (między ul. Temidy i Antygony). Objazd poprowadzony będzie ul. Konstelacji, ul. Barniewicką i ul.  Junony.  Taka organizacja ruchu utrzyma się do kwietnia. Mieszkańcy będą mieli zapewniony dojazd i dojście piesze do swoich posesji.

Utrudnienia na ul. Zeusa spowodowane są trwającymi pracami związanymi z budową układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III. Mieszkańcy ul. Zeusa zyskają nie tylko nową nawierzchnię jezdni i chodniki, ale również kanalizację deszczową i oświetlenie. Inwestycja obejmuje także ul. Koziorożca. Koniec realizacji robót  przewidziano na grudzień 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o ostrożną jazdę! 

Zeusa styczen 2020

Aktualizacja 04.12.2019 r.

Kontynuowane są prace związane z budową instalacji wodociągowych i gazowych oraz kanalizacją deszczową. Jednocześnie prowadzone są roboty związane z budową układu drogowego i chodników.

 

Koziorozca 03 19 7


Aktualizacja 12.11.2019 r. 

W dalszym ciągu trwają prace przy budowie dróg. Rozpoczęto budowę podbudowy ul. Koziorożca. Ulica Zeusa w dużej mierze została pokryta podbudową oraz ułożono wzdłuż niej krawężniki. Kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociągowej.

Koziorozca 09 11 18

Aktualizacja 7.11.2019 r.

W najbliższą sobotę, 9 listopada od godziny 7:00  do godziny 20:00,  planowane jest zamknięcie fragmentu ul. Koziorożca na odcinku pomiędzy rondem na skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego – ul. Biwakowa/Sołdka, a wjazdem do pasażu handlowego zlokalizowanego w sąsiedztwie skrzyżowania ul. Koziorożca i ul. Jednorożca. Ruch pieszy odbywać się będzie bez zmian, a dojazd do pasażu zostanie zachowany. O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem, prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.  

Wprowadzona zmiana związana jest z kolejnym etapem prac przy budowie układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej. Zadanie jest elementem projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – miasto Gdańsk”.  Wykonawcą robót firma STRABAG Sp. z o.o., który na realizację zadania ma czas do końca 2020 roku. Koszt inwestycji opiewa na kwotę ok. 28  mln zł, z czego 85% pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

 

Koziorozca

 

Aktualizacja 17.10.2019 r.
Kontynuowane są prace przy budowie instalacji wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz instalacji gazowej. Wykonano dwa ronda, układana jest na nich podbudowa. Ułożono część chodników oraz zbudowano wyspy dzielące pasy jedni.

koziorozca 16.10 8Aktualizacja 20.09.2019 r.

Trwa budowa jezdni oraz dwóch rond. Wykonywane są prace ziemne polegające na kopaniu rowów pod nową instalację wodociągową, kanalizację deszczową oraz instalację gazową.

Koziorozca 09 19 10

 

Aktualizacja 02.09.2019 r. 

Na ul. ul. Koziorożca trwają prace związane z poszerzeniem układu drogowego oraz objazdów. Przygotowywana jest komora startowa mikrotunelingu. Natomiast przy ul. Zeusa wykonywana jest przebudowa kolizji teletechnicznych.

Koziorozca 08 19 4

Zeusa 08 19 1

Aktualizacja 07.08.2019 r.

Od poniedziałku, 12 sierpnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Zeusa. Ulica Zeusa zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku ok. 300 m, od posesji nr 97 do wjazdu na osiedle RAI (wjazd na osiedle zostanie utrzymany).

W związku z wyłączaniem z ruchu odcinka ul. Zeusa ulice Seleny, Temidy i Konstelacji będą ulicami ślepymi, z możliwością dojazdu jedynie od strony ul. Barniewickiej. Roboty będą postępować od strony ul. Nowy Świat w kierunku istniejącego ronda. Dojazdy mieszkańców do posesji zostaną utrzymane. Taka organizacja potrwa ok. 3 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że w poniedziałek, 5 sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej na terenie zielonym w rejonie ulic Koziorożca i Jednorożca. Roboty wykonywane są poza jezdnią i nie będą powodowały utrudnień w ruchu. 

O kolejnych zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.

 

zeusa1b

 

 

Aktualizacja 14.06.2019 r.

14 czerwca 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania "Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku – Osowej” – Etap III".  Wykonawcą zadania jest firma STRABAG Sp. z o.o. Budowa nowych układów drogowych powinna zakończyć się w grudniu 2020 roku.

Podpisanie umowy Osowa 16

Podpisanie umowy Osowa 20