Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej w Gdańsku – Etap II

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Trwa realizacja zadania polegającego na poprawie stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej.

15 października 2018 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację ul. Niepołomickiej,na odcinku od ul. Przebiśniegowej do ul. Kampinoskiej. Prace odbywać się będą na odcinku ok. 250 metrów.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje modernizację ulicy Niepołomickiej w zakresie jezdni i jednostronnego chodnika,
w tym m.in.:

Roboty drogowe:
- remont nawierzchni istniejącej drogi;
- remont skrzyżowania z ulicą Przebiśniegową;
- remont chodnika przylegającego do drogi z zachowaniem jego szerokości;
- remont zjazdów indywidualnych z odtworzeniem istniejących stopni do furtek lub wejść do budynku;
- wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz progów wyspowych gumowych w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Przebiśniegową, zgodnie z uzgodnioną docelową organizacją ruchu,
-demontaż tymczasowej nawierzchni drogi po wykonanych sieciach i przekazanie materiałów z rozbiórki do Gdańskiego zarządu Dróg i Zieleni,
- regulację wysokościową istniejących wpustów, studni, zasów, włazów, hydrantów oraz słupów oświetleniowych,
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego jeżeli zajdzie taka konieczność,
-odtworzenie terenów zielonych oraz regulacja skarp.

Termin realizacji zadania to lipiec 2019 roku.

Widok przed rozpoczęciem zadania

Niepolomicka X 1

Aktualizacja 10.05.2019 r.

Wykonawca zakończył prace przy budowie chodnika z jednej strony jezdni. Ulica w jednym kierunku została pokryta warstwą wiążącą i jest przejezdna. Pas w przeciwną stronę jest na etapie położonej podbudowy oraz ułożonych krawężników.

Niepolomicka 09 05 19 6

Aktualizacja 12.04.2019 r.

Aktualnie są wykonywane prace rozbiórkowe istniejącej nawierzchni drogi. Na terenie wykonywanych robót została zabezpieczona zieleń przed uszkodzeniami.

Niepolomicka 04 19 1

Aktualizacja 21.03.2019 r.

W poniedziałek, 11.03,na odcinku została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch samochodowy na ul. Niepołomickiej, na odcinku Kampinoska-Przebiśniegowa odbywa się tylko w jednym kierunku, w stronę ulicy Starogardzkiej. W przeciwną stronę obowiązuje objazd, który wyznaczony został ul. Srebrną i Kampinoską (os. Moje Marzenie). W pierwszym etapie rozpoczęto prace związane z rozbiórką i budową chodnika wzdłuż Niepołomickiej.

20190316 145643

Aktualizacja, 8.03.2019 r.

Z przyczyn od nas niezależnych wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Niepołomickiej ulegnie przesunięciu o kilka dni. O nowym terminie rozpoczęcia budowy poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.

Aktualizacja, 5.03.2019 r.

W poniedziałek, 11.03, w godzinach porannych na wspomnianym odcinku zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Ruch samochodowy na ul. Niepołomickiej, na odcinku Kampinoska-Przebiśniegowa będzie odbywał się tylko w jednym kierunku, w stronę ulicy Starogardzkiej. W przeciwną stronę obowiązywał będzie objazd, który wyznaczony został ul. Srebrną i Kampinoską (os. Moje Marzenie). Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie przez około 1,5 miesiąca. O kolejnych zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Niepolomicka

Aktualizacja 08.01.2019 r.

28 grudnia 2018 roku podpisano umowę na realizację zadania "Poprawa stanu technicznego nawierzchni ul. Niepołomickiej".  Wykonawcą zadania jest firma ASPERGO. Budowa nowej nawierzchni powinna zakończyć się w lipcu 2019 roku.